Phân hệ gửi email hàng loạt (Mass Mailing)

Gửi email hàng loạt một cách dễ dàng

Thiết kế, gửi và theo dõi các email của bạn

 

Mailling  1

Phần mềm gửi thư của ERPOnline cho phép bạn dễ dàng gửi hàng loạt thư tới các tiềm năng, cơ hội và khách hàng của bạn. Theo dõi việc thực hiện các chiến dịch gửi thư để cải thiện tỷ lệ trao đổi. Thiết kế các email chuyên nghiệp và tái sử dụng các mẫu chỉ trong một vài cú nhấp chuột.

ERPOline cung cấp cho bạn các giải pháp để phục vụ công việc.

 

Gửi email chuyên nghiệp

Nhập cơ sở dữ liệu của khách hàng tiềm năng hoặc lọc trên các tiềm năng, cơ hội và danh sách khách hàng hiện có.

 

Xác định các mẫu email và tái sử dụng nội dung, thiết kế cụ thể cho nội dung email của bạn. Thiết lập một số máy chủ email với IP / tên miền riêng của họ để tối ưu hóa tỷ lệ được xem của email.

Mailling  2

 

Tổ chức Chiến dịch gửi thư

Chuẩn bị chiến dịch của bạn một cách chuyên nghiệp

 

Mailling 3

Nhận thống kê thời gian thực về việc thực hiện các chiến dịch để cải thiện tỷ lệ trao đổi của bạn. Theo dõi các email gửi, nhận, được mở ra và trả lời.

Dễ dàng quản lý các chiến dịch gửi thư, thảo luận nhóm, đầu mỗi và cơ hội của bạn với nền tảng đơn giản, sử dụng thân thiện và mạnh mẽ của chúng tôi.

 

Quản lý toàn bộ các chiến dịch tiếp thị ở một nơi.

Tích hợp với tất cả các ứng dụng của ERPOnline

 

Cải thiện cách giao tiếp với người dùng truy cập vào tính năng gửi thư hàng loạt từ tất cả các ứng dụng của ERPOnline.

Gửi các mẫu email từ cơ hội CRM; chọn khách hàng tiềm năng dựa trên các phân khúc thị trường; gửi thông tin tuyển dụng và tự động trả lời cho ứng viên; tái sử dụng mẫu email trong các chiến dịch tiếp thị tự động.

Các trao đổi bằng email của bạn tự động xuất hiện trong lịch sử của tất cả các tài liệu với các phân hệ mạng xã hội.

Mailling 4

 

Làm sạch cơ sở dữ liệu trong phần tiềm năng (lead) của bạn

Xử lý thư bị trả lại và tỷ lệ trao đổi

 

Mailling 5

Bạn sẽ có được một cơ sở dữ liệu các tiềm năng được sảng lọc và được hoàn thiện trong quá trình bạn sử dụng chức năng này. ERPOnline xử lý email bị trả về hiệu quả và cung cấp cho bạn số liệu thống kê về chất lượng các đầu mối của bạn.

 

Gửi email trong một cú nhấp chuột

Chia sẻ thông tin với tất cả mọi người

 

Các bộ phận tiếp thị sẽ thích làm việc trên các chiến dịch. Bạn cũng có thể cho phép người dùng khác sử dụng tính năng gửi email hàng loạt với chỉ 1 click ngay trên từng ngữ cảnh hay tài liệu của người dùng đó

Chọn một vài tài liệu (ví dụ như khách hàng tiềm năng, vé hỗ trợ, nhà cung cấp, người nộp đơn, danh sách khách hàng, vv) và gửi email để liên lạc trong một cú nhấp chuột, tái sử dụng mẫu email hiện có và các ví dụ.

Mailling 6

 

Theo dõi trên các thư trả lời

Giao tiếp hiệu quả với khách hàng tiềm năng

 

Mailling 7

Các tính năng trò chuyện cho phép bạn giao tiếp với khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả. Các tài liệu được tạo ra tự động (tiềm năng, cơ hội, tác vụ, vv) dựa trên các phản hồi từ các chiến dịch gửi thư hàng loạt của bạn. Thực hiện theo các cuộc thảo luận trực tiếp trên các tài liệu kinh doanh trong ERPOnline hoặc qua email.

Tất cả các cuộc đàm phán và thảo luận được gắn vào các tài liệu có liên quan và các nhà quản lý được thông báo về các sự kiện cụ thể.

không ý tưởng nào trong những ý tưởng của bạn bị mất.

 

Bảng Báo cáo thống kê các chiến dịch

Phân tích hiệu quả hoạt động của các chiến dịch

 

Bạn sẽ có được cái nhìn chuẩn xác hơn để thực hiện các chiến dịch gửi thư thông minh hơn. Theo dõi số liệu thống kê cho mỗi chiến dịch: tỷ lệ thư bị trả lại, gửi mail, nội dung tốt nhất, vv bảng báo cáo có cấu trúc rõ ràng và cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan trực tiếp của hiệu suất chiến dịch của bạn.

Mailling 8