Thỏa thuận Cung cấp ERPOnline

Căn cứ theo:

Điều 1: Định nghĩa, Phạm vi và Đối tượng Áp dụng

 1. ERPOnline là hệ thống phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp và các tổ chức sản xuất kinh doanh được phát triển trên nền tảng Odoo và được cung cấp trực tuyến, truy cập và sử dụng bằng trình duyệt web thông qua Internet dưới hình thức thuê bao Phần mềm kiểu dịch vụ (Software as a Service), trả tiền theo thời gian sử dụng và tài nguyên điện tuán được cấp phát thông qua trang web ERPOnline.vn có địa chỉ internet tại https://www.erponline.vn (gọi tắt là ERPOnline.vn).
 2. Các sản phẩm và/hoặc dịch vụ, có phí hoặc miễn phí liệt kê tại tranghttps://www.erponline.vn/vi/pricing sau đây được gọi tắt là Sản phẩm ERPOnline.
 3. "Khách hàng" được hiểu là cá nhân hoặc pháp nhân sử dụng Sản phẩm ERPOnline.
 4. "Nhà cung cấp" hoặc "TVTMA" được hiểu là và Công ty TNHH Tự động hoá Hàng hải T.V.T (tên giao dịch Quốc tế: T.V.T Marine Automation Company Limited); có địa chỉ trụ sở tại "Số 40, An Lạc 2, P. Sở Dầu, Q. Hồng Bàng, TP Hải Phòng" và có Giấy phép Đăng ký kinh doanh số 0201242908 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư Hải Phòng cấp; là Pháp nhân chủ quản trang web ERPOnline.vn đồng thời là nhà phát triển giải pháp ERPOnline.
 5. Bản Thỏa thuận cung cấp ERPOnline này (sau đây gọi tắt là "Bản thỏa thuận") được hiểu là Bản Hợp đồng giữa Khách hàng và TVTMA, được áp dụng khi Khách hàng sử dụng một hay nhiều Sản phẩm ERPOnline.
 6. Thuật ngữ Kỹ thuật:
  1. Tên miền cấp 2 (hai): là tên miền có dạng congty.erponline.vn do TVTMA cung cấp cho Khách hàng trong quá trình Khách hàng sử dụng Sản phẩm ERPOnline và được thu hồi trả lại TVTMA khi khách hàng ngưng sử dụng Sản phẩm ERPOnline có liên kết với tên miền này, trong đó, congty (là duy nhất) do khách hàng tự chọn lúc đăng ký thuê bao Sản phẩm ERPOnline.
  2. Tên miền riêng: là tên miền thuộc sở hữu của Khách hàng, được liên kết với Sản phẩm ERPOnline, giúp cho Khách hàng và đối tác của mình có thể sử dụng ERPOnline thông qua chính tên miền này. Ví dụ: thay vì việc phải truy cập & sử dụng ERPOnline thông qua tên miền congty.erponline.vn, khách hàng có thể truy cập & sử dụng ERPOnline thông qua congty.com, trong đó congty.com là tên miền riêng của Khách hàng.
  3. Không gian lưu trữ Tối đa: Là tổng số dung lượng tối đa tính bằng Gigabite (GB) mà khách hàng được phép sử dụng tương ứng với sản phẩm/dịch vụ mà Khách hàng đã lựa chọn. Không gian lưu trữ hiện hành của ERPOnline của Khách hàng được tính bằng tổng dung lượng mà Khách hàng đã sử dụng bằng cách thêm dữ liệu vào hệ thống ERPOnline của mình
  4. Tài khoản Tối đa: trong ngữ cảnh khách hàng sử dụng ERPOnline, Tài khoản Tối đa là số lượng tài khoản người sử dụng tối đa được tạo trong hệ thống ERPOnline mà khách hàng đã thuê bao.
  5. Bảo mật đường truyền: Là hình thức bảo mật bằng cách mã hóa thông tin bằng phương pháp SSL (Secured Socket Layer) đối với tất cả các thông tin được truyền đi và đến hệ thống ERPOnline của Khách hàng thông qua mạng Internet để đảm bảo an ninh và bảo mật dữ liệu của Khách hàng trong quá trình truyền dẫn dữ liệu qua Internet.
  6. Tài khoản Quản trị: Là tài khoản có quyền tối cao trong hệ thống ERPOnline của Khách hàng và được trao cho khách hàng khi Khách hàng bắt đầu sử dụng Sản phẩm ERPOnline.
  7. Phân hệ tiêu chuẩn: Là các phân hệ được tích hợp sẵn trong ERPOnline và có khả năng được cài đặt vào hệ thống ERPOnline ngay bên trong hệ thống ERPOnline bởi chính Khách hàng.
  8. Phân hệ tùy biến: Là các phân hệ không được tích hợp sẵn trong ERPOnline.
  9. Tính năng bổ sung: là một dạng tài nguyên điện toán bổ sung cho Sản phẩm ERPOnline. Tính năng bổ sung có thể hoặc là Không gian lưu trữ Tối đa, hoặc là Tài khoản Tối đa hoặc là cả hai.
 7. Thuật ngữ thanh toán:
  1. Chu kỳ thanh toán: là chu kỳ thời gian tính theo tháng (bao gồm: 01 tháng, 03 tháng, 06 tháng, 12 tháng, 24 tháng), được dùng làm cơ sở xác định số tiền khách hàng phải thanh toán cho TVTMA bằng công thức "Tổng tiền = Đơn giá x số tháng của Chu kỳ thanh toán". Chu kỳ thanh toán của Sản phẩm ERPOnline được xác lập khi Khách hàng lựa chọn lúc đăng ký mua.
  2. Ngày thanh toán thực tế: là ngày đầu tiên của một Chu kỳ thanh toán.
  3. Ngày thanh toán thực tế đầu tiên: là ngày đầu tiên của Chu kỳ thanh toán đầu tiên.
  4. Ngày thanh toán lý thuyết: giả sử, ngày thanh toán thực tế đầu tiên là 20/5/2013 thì ngày thanh toán lý thuyết sẽ là các ngày 20 hàng tháng.
  5. Ngày thanh toán lý thuyết kế tiếp: là một Ngày thanh toán lý thuyết gần nhất trong tương lai. Giả sử Ngày thanh toán lý thuyết là các ngày 20 hàng tháng, hiện tại là ngày 16/5/2013 thì Ngày thanh toán lý thuyết kế tiếp là ngày 20/5/2013. Giải sử hiện tại là ngày 21/5/2013 thì Ngày thanh toán lý thuyết kế tiếp là 20/6/2013.
 8. Sử dụng ERPOnline đồng nghĩa với việc Khách hàng đồng ý với tất cả các quy định & điều khoản trong Bản thoả thuận này.
 9. TVTMA có thể sửa đổi nội dung Bản thoả thuận này vào bất cứ thời gian nào. Đối với các Khách hàng đang sử dụng ERPOnline, TVTMA có trách nhiệm thông báo về những thay đổi này trước thời điểm áp dụng (ngày có hiệu lực) ít nhất mười bốn (14) ngày. Tại thời điểm áp dụng, nếu TVTMA không nhận được bất cứ phản đối nào từ Khách hàng về những thay đổi này thì mặc nhiên Khách hàng được coi là đã đồng ý với những thay đổi này.
 10. Khách hàng hoàn toàn có quyền đơn phương chấm dứt, ngừng sử dụng ERPOnline nếu không đồng ý với những thay đổi trong Bản thoả thuận mới.

Điều 2: Phạm vi cung cấp

TVTMA, thông qua trang web ERPOnline.vn, cung cấp cho Khách hàng Sản phẩm đúng như mô tả tại trang Gói cước trên trang web ERPOnline.vn, bao gồm:

 1. Khách hàng được cung cấp một tên miền cấp 2 (hai) như mô tả tại Điều 1, khoản 5(a) của Bản thỏa thuận này để truy cập vào hệ thống ERPOnline của mình.
 2. Trong trường hợp Khách hàng sử dụng Tên miền riêng của Khách hàng để qua đó truy cập vào ERPOnline, TVTMA sẽ hỗ trợ các vấn đề kỹ thuật để khách hàng có thể thực hiện thành công việc truy cập & sử dụng ERPOnline bằng tên miền của chính mình.
 3. Khách hàng được cung cấp Không gian lưu trữ tương ứng với Sản phẩm mà Khách hàng đã lựa chọn.
 4. Hệ thống ERPOnline của Khách hàng dựa trên nền tảng Odoo phiên bản mới nhất có kèm theo các phân hệ tiêu chuẩn được phát hành cùng với Odoo và các phân hệ do TVTMA phát triển theo đặc thù của môi trường Việt Nam (ví dụ: Phân hệ kế toán, Nhân sự, v.v.).
 5. Khách hàng được cung cấp một Tài khoản Quản trị được phân quyền tối cao trong hệ thống ERPOnline của mình.

Điều 3: Thanh toán

 1. Phương thức thanh toán: Việc thành toán được thực hiện bằng một trong số các phương thức thanh toán dưới đây:
  1. Thanh toán trực tuyến bằng Cổng thanh toán quốc tế PayPal.
  2. Thanh toán trực tuyến bằng Cổng thanh toán nội địa Ngân Lượng.
  3. Thanh toán bằng phương thức chuyển khoản qua ngân hàng.
  4. Thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp tại trụ sở TVTMA vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6, từ 0800:1200 ~ 1300:1700, ngoại trừ các ngày nghỉ lễ quốc gia.
 2. Thời hạn thanh toán:
  1. Khách hàng có trách nhiệm thanh toán cho TVTMA vào thời điểm không muộn hơn Ngày thanh toán thực tế quy định tại Điều 1, Khoản 7(b) với số tiền bằng tổng số tiền phải trả cho một Chu kỳ thanh toán.

Điều 4: Quyền và Nghĩa vụ của Khách hàng:

 1. Đối với Hệ thống ERPOnline mà khách hàng đã đăng ký và kích hoạt, Quý Khách hàng được toàn quyền cài đặt bổ sung thêm các Phân hệ tuỳ biến cho phù hợp với nhu cầu của mình, bao gồm cả các phân hệ đo khách hàng tự tùy biến, phát triển hoặc do một bên thứ ba tùy biến, phát triển, miễn là Khách hàng được phép sử dụng (các) phân hệ đó một cách hợp pháp.
 2. Khách hàng có quyền truy cập vào Khu vực Hỏi & Đáp tại địa chỉ https://www.erponline.vn/vi/discussions để yêu cầu được hỗ trợ kỹ thuật hoặc trợ giúp triển khai, tùy biến hệ thống ERPOnline để phù hợp với nhu cầu của chính mình. Khách hàng cũng được khuyến khích sử dụng Khu vực Hỏi & Đáp để chia sẻ kinh nghiệm thành công của mình trong quá trình triển khai Odoo nói chung và ERPOnline nói riêng.
 3. Tùy theo Sản phẩm mà Khách hàng lựa chọn, Khách hàng sẽ nhận được dịch vụ hỗ trợ từ TVTMA như mô tả tương ứng tại Điều 2, khoản 6 của Bản thỏa thuận này.
 4. Khách hàng có quyền yêu cầu TVTMA khắc phục các lỗi phần mềm trong trường hợp phát hiện lỗi xảy ra trong quá trình sử dụng và chi phí phát sinh do việc khắc phục các lỗi này sẽ do phía TVTMA hoàn toàn chịu.
 5. Khách hàng có quyền yêu cầu TVTM hoàn lại 100% số tiền đã thanh toán theo Chính sách Hoàn tiền hiện hành của TVTMA.
 6. Các Phân hệ tùy biến do Khách hàng tự phát triển hoặc do một bên thứ 3 (ba) phát triển phải được gửi đến TVTMA phê duyệt phục vụ cho mục đích kiểm soát chất lượng trước khi được kích hoạt để sử dụng với hệ thống ERPOnline của Khách hàng.
 7. Khách hàng có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ mật khẩu của các tài khoản trong hệ thống ERPOnline của mình, đặc biệt là Tài khoản Quản trị để đảm bảo an ninh và bảo mật dữ liệu cho chính hệ thống ERPOnline của Khách hàng.
 8. Trong trường hợp Khách hàng cung cấp mật khẩu tài khoản ERPOnline của mình cho Nhân viên Hỗ trợ kỹ thuật của TVTMA, khách hàng phải có trách nhiệm đổi mật khẩu ngay sau khi việc hỗ trợ kỹ thuật hoàn thành.
 9. Khách hàng hoàn toàn gánh chịu các rủi ro, tổn thất gây ra bởi sự thất bại trong việc bảo mật dữ liệu của chính mình nếu nguyên nhân là do khách hàng để lộ mật khẩu truy cập hệ thống ERPOnline của mình.

Điều 5: Quyền và Nghĩa vụ của TVTMA

 1. TVTMA có quyền đơn phương tạm ngừng cung cấp ERPOnline cho Khách hàng trong trường hợp khách hàng chậm thanh toán.
 2. TVTMA có quyền đơn phương dừng vĩnh viễn việc cung cấp ERPOnline và hủy vĩnh viễn toàn bộ dữ liệu của Khách hàng để giải phóng tài nguyên trong trường việc thanh toán của Khách hàng cho TVTMA chậm (30) ngày
 3. TVTMA có nghĩa vụ bảo vệ sự an toàn và bảo mật dữ liệu của khách hàng bằng mọi phương tiện và khả năng có thể.
 4. Đối với các Khách hàng khách hàng sử dụng gói cước Solo hoặc/và các gói cước miễn phí, TVTMA được miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp thông tin bị lộ hoặc bị rò rỉ trong quá trình truyền dẫn thông tin thông qua mạng Internet do các gói cước này không được mã hóa bằng phương thức mã hóa SSL (Secured Socket Layer).
 5. TVTMA có nghĩa vụ duy trình tính liên tục và ổn định của hệ thống ERPOnline bằng mọi phương tiện và khả năng có thể. Tổng thời gian tạm ngưng dịch vụ không được quá 12 (mười hai) ngày/năm và không quá 03 (ba) ngày/tháng. Nếu không phải trường hợp bất khả kháng (như quy định tại Điều 6 của Bản thoả thuận này), TVTMA không được tạm dừng dịch vụ vì bất cứ một lý do gì vào các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy trong tuần.
 6. TVTMA có trách nhiệm xử lý các lỗi phần mềm do khách hàng thông báo trong vòng không quá 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo báo lỗi từ phía khách hàng.
 7. TVTMA, trong vòng không quá 30 ngày, có trách nhiệm kiểm tra và phê duyệt các phân hệ tùy biến do khách hàng gửi đến và kích hoạt các phân hệ tùy biến cho hệ thống ERPOnline của khách hàng nếu phân hệ đạt tiêu chuẩn chất lượng của TVTMA.
 8. TVTMA, trong bất kỳ trường hợp nào, nếu không được sự cho phép của Khách hàng, không được phép tiết lộ hay cung cấp thông tin Khách hàng cho một bên thứ ba, ngoại trừ các trường hợp Quy định tài Điều 5 của bản Chính sách Quyền riêng tư Phiên bản 1.0.0. 

Điều 6: Bất khả kháng

TVTMA có quyền được miễn trừ trách nhiệm trong các trường hợp bất khả kháng đưới đây:

 1. Động đất, thiên tai, lũ lụt, hoả hoạn, chiến tranh, v.v. xảy ra tại đồng thời tất cả các vị trí địa lý có chứa máy chủ vận hành hệ thống ERPOnline và ERPOnline.vn
 2. Các tình huống không lường trước làm cho hệ thống ERPOnline ngừng hoạt động hoặc hoạt động không chính xác, bao gồm nhưng không giới hạn: các hiện tượng kỳ bí không thể giải thích, bị tấn công bẻ khóa hoặc trong thời gian bảo trì, sửa chữa và khắc phục hệ thống v.v…
 3. Hệ thống Internet bị trục trặc và hoạt động không ổn định
 4. Phát hiện lỗi có tính chất nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến một hay nhiều hệ thống ERPOnline của Khách hàng và cần phải được khắc phục càng sớm càng tốt.

Điều 7: Kiện tụng & Trọng tài

Trong trường hợp xảy ra tranh chấp giữa Khách hàng và TVTMA, hay bên cam kết cùng giải quyết một cách thiện chí, trên tinh thần xây dựng và có lợi cho cả hai bên. Nếu việc giải quyết không thành công, hai bên thống nhất sẽ đưa ra vụ việc ra Toà Án Dân sự Thành phố Hải Phòng để phân xử. Mọi chi phí toà án sẽ do bên thua kiện chịu.

Điều 8: Hiệu lực của Bản thỏa thuận:

Bản thỏa thuận sử dụng ERPOnline này được đánh số phiên bản 1.0.0, ban hành ngày 20/5/2013 tại Trụ sở của TVTMA và có hiệu lực cùng ngày.