Tiếp sức cho Doanh nghiệp của bạn

Phần mềm quản trị doanh nghiệp hàng đầu thế giới trên nền tảng điện toán đám mây

15-Ngày Dùng Thử

Solo

43,15
/ tháng

Super Small Biz

86,31
/ tháng

Small Biz

172,61
/ tháng

Mid Biz

431,92
/ tháng

Mid Biz Advanced

1.726,13
/ tháng

Large Biz

3.498,92
/ tháng
Không gian lưu trữ 1 GB 2 GB 10 GB 25 GB 75 GB 300 GB Không giới hạn
Băng thông 100 GB 2 GB 100 GB 250 GB 750 GB 1 TB 10 TB
Tài khoản 500 1 10 25 75 300 0
Sao lưu dữ liệu 1 2 3 5 10 30
Bảo mật với SSL
Tải lên module tùy chỉnh
Try now

15-Ngày Dùng Thử

  Tính năng

 • 1 GB Không gian lưu trữ
 • 100 GB Bandwidth
 • 500 Tài khoản
 • Backups
 • Bảo mật với SSL
 • Custom module uploads

Solo

43,15
/ tháng

  Tính năng

 • 2 GB Không gian lưu trữ
 • 2 GB Bandwidth
 • 1 Tài khoản
 • 1 Sao lưu dữ liệu
 • Bảo mật với SSL
 • Custom module uploads

Super Small Biz

86,31
/ tháng

  Tính năng

 • 10 GB Không gian lưu trữ
 • 100 GB Bandwidth
 • 10 Tài khoản
 • 2 Sao lưu dữ liệu
 • Bảo mật với SSL
 • Tải lên module tùy chỉnh

Small Biz

172,61
/ tháng

  Tính năng

 • 25 GB Không gian lưu trữ
 • 250 GB Bandwidth
 • 25 Tài khoản
 • 3 Sao lưu dữ liệu
 • Bảo mật với SSL
 • Tải lên module tùy chỉnh

Mid Biz

431,92
/ tháng

  Tính năng

 • 75 GB Không gian lưu trữ
 • 750 GB Bandwidth
 • 75 Tài khoản
 • 5 Sao lưu dữ liệu
 • Bảo mật với SSL
 • Tải lên module tùy chỉnh

Mid Biz Advanced

1.726,13
/ tháng

  Tính năng

 • 300 GB Không gian lưu trữ
 • 1 TB Bandwidth
 • 300 Tài khoản
 • 10 Sao lưu dữ liệu
 • Bảo mật với SSL
 • Tải lên module tùy chỉnh

Large Biz

3.498,92
/ tháng

  Tính năng

 • Không giới hạn Không gian lưu trữ
 • 10 TB Bandwidth
 • 0 Tài khoản
 • 30 Sao lưu dữ liệu
 • Bảo mật với SSL
 • Tải lên module tùy chỉnh

Tài nguyên bổ sung


Tài nguyên bổ sung là các tài nguyên điện toán bổ sung vào một gói dịch vụ để tăng khả năng gói dịch vụ mà không cần nâng cấp lên gói dịch vụ cao hơn

Tài nguyên điện toán Giá thuê bao
Băng thông 10 GB Băng thông 1,30 / Tháng
50 GB Băng thông 4,28 / Tháng
100 GB Băng thông 6,48 / Tháng
500 GB Băng thông 21,60 / Tháng
1 TB Băng thông 38,88 / Tháng
Không gian lưu trữ 5 GB Không gian lưu trữ 8,64 / Tháng
10 GB Không gian lưu trữ 12,53 / Tháng
Tài khoản 5 Tài khoản 19,44 / Tháng
10 Tài khoản 34,51 / Tháng
50 Tài khoản 155,46 / Tháng
100 Tài khoản 302,33 / Tháng
200 Tài khoản 431,92 / Tháng