Tiếp sức cho Doanh nghiệp của bạn

Phần mềm quản trị doanh nghiệp hàng đầu thế giới trên nền tảng điện toán đám mây

15-Ngày Dùng Thử

Tiny Biz

199,00
/ tháng

Small Biz

499,00
/ tháng

Medium Biz

999,00
/ tháng
Không gian lưu trữ 1 GB 10 GB 35 GB 75 GB
Băng thông 100 GB 100 GB 250 GB 750 GB
Tài khoản 500 10 25 75
Sao lưu dữ liệu 2 3 5
Bảo mật với SSL
Tải lên module tùy chỉnh
Hỗ trợ qua Email
Hỗ trợ qua Điện thoại
Hỗ trợ qua Live-Chat
Hỗ trợ qua Diễn đàn
Trợ giúp Tư vấn Triển khai (10h online)
Trợ giúp Di chuyển Dữ liệu từ phần mềm khác
Đào tạo Tính năng (gói 10h online)
Hỗ trợ qua Skype
Trợ giúp Tùy biến
Tư vấn Online
Try now

Tài nguyên bổ sung


Tài nguyên bổ sung là các tài nguyên điện toán bổ sung vào một gói dịch vụ để tăng khả năng gói dịch vụ mà không cần nâng cấp lên gói dịch vụ cao hơn

Tài nguyên điện toán Giá thuê bao
Băng thông 10 GB Băng thông 3,45 / Tháng
50 GB Băng thông 17,27 / Tháng
100 GB Băng thông 34,54 / Tháng
500 GB Băng thông 172,71 / Tháng
1 TB Băng thông 345,42 / Tháng
Không gian lưu trữ 1 GB Không gian lưu trữ 3,45 / Tháng
10 GB Không gian lưu trữ 34,54 / Tháng
5 GB Không gian lưu trữ 34,54 / Tháng
Tài khoản 5 Tài khoản 25,91 / Tháng
10 Tài khoản 51,81 / Tháng
50 Tài khoản 259,07 / Tháng
100 Tài khoản 388,60 / Tháng
200 Tài khoản 518,13 / Tháng