Các phân hệ tính năng quản lý Doanh nghiệp

Quản lý Dự án

Tích hợp lý thuyết quản lý dự án hiện đại
Phân tích, kiểm soát với biểu đồ Gantt

Nhân sự

Danh bạ nhân viên, hồ sơ nhân sự
Hợp đồng lao động, cấu trúc lương, chấm công

Kế toán & Tài chính

Hợp chuẩn kế toán Việt Nam
Quản lý công nợ, nhắc nợ, hóa đơn, thanh toán

Quản lý kho

Tích hợp lý thuyết ghi sổ kép
Tất cả các nghiệp vụ kho (lượng tồn, giá trị tồn, vị trí, v.v.)

Hoạch định nguồn lực sản xuất

Quản lý, lập kế hoạch, theo dõi & tự động hóa
toàn bộ quy trình lập kế hoạch và thực thi sản xuất

Quản lý mua sắm

Quản lý mua sắm, mời thầu, lựa chọn nhà cung cấp
Cải thiện & tối ưu hóa mức tồn kho

Các tính năng giúp thúc đẩy doanh số của bạn

Quan hệ khách hàng (CRM)

xây dựng niềm tin khách hàng; Thực thi quy
trình bán hàng thông qua Nguồn dẫn và Cơ hội

Quản lý Bán hàng

Quản lý đơn hàng, nhóm bán hàng, nhân viên bán hàng
Tích hợp chặt chẽ với phân hệ kho, kế toán, sản xuất

Điểm bán hàng (POS)

Điểm bán hàng, hỗ trợ màn hình cảm ứng
như iPad, Android tablet; Vận hàng chuỗi cửa hàng

Bộ công cụ dựng website

Xây dựng website chưa bao giờ dễ đến như vậy
Thiết kế website còn dễ hơn soạn văn bản với MS Word

Thương mại điện tử

Thúc đẩy doanh số thông qua chức năng bán trực tuyến
Tích hợp hoàn chỉnh với phân hệ kho, bán hàng, kế toán

Xây dựng báo giá

Triển khai báo giá cho khách hàng ngay lập tức
Cho phép khách hàng ký trực tuyến trên báo giá

Các tính năng giúp thực thi các chiến dịch Marketing

Gửi Email

Thiết kế các chiến dịch gửi email hiệu quả
Gửi, nhận, chuyển đổi và theo dõi sự thành công.

Chat với khách hàng

Kết nối trực tiếp với khách đến website của bạn
để hấp dẫn khách hàng & thúc đẩy doanh số trực tuyến

Khảo sát

Tăng cường nhận thức của khách hàng về doanh nghiệp,
giúp xây dựng hình ảnh thương hiệu & sản phẩm

Tự động hóa Nguồn dẫn

Thiết kế chiến dịch, tinh lọc phân khúc, tự động hóa
các hành động và theo dõi hiệu quả các chiến dịch.

Sự kiện

Tạo các trang sự kiện hấp dẫn để tổ chức
và bán các sự kiện trực tuyến trên trang của bạn

Xây dựng cộng đồng

TXây dựng và tạo các mối liên kết trong cộng đồng
xung quan sản phẩm & dịch vụ của bạn