SMS Nhắc việc

  • Bổ sung Module tích hợp chức năng nhắn tin SMS cho ERPOnline

    Phân hệ nhắn tin SMS (TO SMS Client) vừa chính thức được bổ sung vào ERPOnline. Phân hệ này có thể tích hợp với nhiều SMS Gateway cùng lúc để cho phép người dùng dễ dàng nhắn tin cho một hoặc nhiều khách hàng, phục vụ cho mục đích tiếp thị, marketing, v.v.

    Ngoài ra, TO SMS Client cũng bổ sung thêm một loại Server Action mới có tên SMS. Với loại Server Action này, người dùng có thể thiết lập gửi thông báo SMS tới những người dùng có liên quan mỗi khi có một tài liệu được tương tác trong hệ thống. Ví dụ: gửi SMS tới Kế toán trưởng mỗi khi có một hóa đơn được xác thực; thông báo SMS cho Giám đốc Kinh doanh khi có một Hợp đồng bán hàng được xác nhận, v.v.

ERPOnline được xây dựng & phát triển trên nền tảng phần mềm nguồn mở Odoo (tên cũ là OpenERP) cho phép các Tổ chức, Doanh nghiệp triển khai & ứng dụng phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) trực tuyến dưới hình thức SaaS (Software as a Service - Phần mềm kiểu Dịch vụ) với chi phí mà mọi tổ chức và doanh nghiệp đều chấp nhận được.
Công ty TNHH Tự động hoá Hàng hải T.V.T
 Số 40 An Lạc 2, P. So Dau, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
0923 254 154
0225 7300 088 - 0225 7300 188
Kinh doanh sales@ma.tvtmarine.com
Hoá đơn & Thanh toán billing@ma.tvtmarine.com
Hỗ trợ Kỹ thuật support@ma.tvtmarine.com
Đầu trang