Hoạch định nguồn lực sản xuất

 • Các tính toán trong Sản xuất của Odoo 10

  Odoo sử dụng rất nhiều các công thức tính toán thông minh để lập kế hoạch sản xuất cũng như tính toán nguyên vật liệu, hiệu suất tổng thể thiết bị, v.v. Để tạo thuận lợi cho người sử dụng Odoo ở ERPOnline, tôi viết bài này để cung cấp cách thức tính toán mà Odoo đang áp dụng cho mã nguồn lập trình.

  Chú ý: Nội dung trong bài này chỉ áp dụng với Odoo phiên bản 10 hoặc lớn hơn!
 • Hoạt động sản xuất

  Module thêm trạng thái Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc trong dây chuyền hoạt động sản xuất (trong tab 'Hoạt động sản xuất').

  Trạng thái: dự thảo, đang chờ, đang thực hiện, huỷ bỏ khi kết thúc/xác nhận, huỷ bỏ lệnh sản xuất thiết lập các dòng trạng thái. 

  Tạo các danh mục:

  Sản xuất > Sản xuất > Hoạt động sản xuất

  Đó là một khung nhìn trên dòng 'Hoạt động sản xuất' trong Lệnh sản xuất

  Thêm các nút trong form Lệnh sản xuất thuộc tab hoạt động sản xuất:

  • Bắt đầu (thiết lập trạng thái đang chờ), thiết lập ngày bắt đầu
  • Thực hiện (thiết lập trạng thái đang thực hiện), thiết lập ngày dừng
  • Thiết lập dự thảo (thiết lập trạng thái dự thảo)
  • Huỷ bỏ ( thiết lập trạng thái huỷ bỏ)

  Khi lệnh sản xuất ở trạng thái "sẵn sàng để sản xuất", When the manufacturing order becomes 'ready to produce', hoạt động phải trở thành đnag chờ. Kho lệnh sản xuất là đang thực hiện, tất cả hoạt động phải trở thành đang thực hiện.

  Trường 'Giờ làm việc' là ngày chậm trễ (ngày dừng- ngày bắt đầu). Vì vậy, chúng ta có thể so sánh thời gian chậm trễ lý thuyết và thời gian chậm trễ thực.

ERPOnline được xây dựng & phát triển trên nền tảng phần mềm nguồn mở Odoo (tên cũ là OpenERP) cho phép các Tổ chức, Doanh nghiệp triển khai & ứng dụng phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) trực tuyến dưới hình thức SaaS (Software as a Service - Phần mềm kiểu Dịch vụ) với chi phí mà mọi tổ chức và doanh nghiệp đều chấp nhận được.
Công ty TNHH Tự động hoá Hàng hải T.V.T
 Số 40 An Lạc 2, P. So Dau, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
0923 254 154
0225 7300 088 - 0225 7300 188
Kinh doanh sales@ma.tvtmarine.com
Hoá đơn & Thanh toán billing@ma.tvtmarine.com
Hỗ trợ Kỹ thuật support@ma.tvtmarine.com
Đầu trang