Hợp đồng dịch vụ

 • Kế toán hợp đồng dịch vụ bán hàng

  Module này sửa đổi tài khoản quản trị để hiển thị dữ liệu quan trọng trong quản lý dự án của các công ty dịch vụ. 

  Tạo menu để hiển thị các thông tin có liên quan đến từng người quản lý. Bạn cũng có thể xem các báo cáo quản trị tóm tắt của tài khoản theo người dùng cũng như theo tháng.

 • Quản lý hợp đồng dịch vụ

  Hợp đồng dịch vụ có thể có nhiều hình thức khác nhau trong ERPOnline/Odoo, tùy thuộc vào bản chất của chúng. Vì vậy, bạn có thể có nhiều loại khác nhau của các hợp đồng dịch vụ, chẳng hạn như:

  • Hợp đồng giá cố định
  • Hợp đồng chi phí hoàn trả, xuất hóa đơn khi dịch vụ này được hoàn thành,
  • Hợp đồng giá cố định, hóa đơn hàng tháng theo các dịch vụ được thực hiện.
ERPOnline được xây dựng & phát triển trên nền tảng phần mềm nguồn mở Odoo (tên cũ là OpenERP) cho phép các Tổ chức, Doanh nghiệp triển khai & ứng dụng phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) trực tuyến dưới hình thức SaaS (Software as a Service - Phần mềm kiểu Dịch vụ) với chi phí mà mọi tổ chức và doanh nghiệp đều chấp nhận được.
Công ty TNHH Tự động hoá Hàng hải T.V.T
 Số 40 An Lạc 2, P. So Dau, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
0923 254 154
0225 7300 088 - 0225 7300 188
Kinh doanh sales@ma.tvtmarine.com
Hoá đơn & Thanh toán billing@ma.tvtmarine.com
Hỗ trợ Kỹ thuật support@ma.tvtmarine.com
Đầu trang