Giảm giá, Giảm giá,

  • Hiển thị giảm giá bán

    Module này cho phép bạn tính toán giảm giá trên các dòng đơn hàng bán và hóa đơn trên bảng giá của đối tác.

    Để thực giện, một hộp kiểm tra mới có tên 'Hiển thị giảm giá' được thêm vào các form Bảng giá.

    Ví dụ:

    Đối với các sản phẩm PC1 và các đối tác "Asustek": đơn giá = 450, và giá tính theo bảng giá của Asustek là 225. Nếu hộp kiểm đánh dấu, chúng ta sẽ có trong đơn hàng: Đơn giá = 450, giảm giá = 50,00, giá Net = 225. Nếu hộp kiểm không được đánh dấu, chúng ta sẽ có trên đơn hàng và dòng hóa đơn: Đơn giá = 225, GIẢM = 0,00, giá Net = 225

ERPOnline được xây dựng & phát triển trên nền tảng phần mềm nguồn mở Odoo (tên cũ là OpenERP) cho phép các Tổ chức, Doanh nghiệp triển khai & ứng dụng phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) trực tuyến dưới hình thức SaaS (Software as a Service - Phần mềm kiểu Dịch vụ) với chi phí mà mọi tổ chức và doanh nghiệp đều chấp nhận được.
Công ty TNHH Tự động hoá Hàng hải T.V.T
 Số 40 An Lạc 2, P. So Dau, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
0923 254 154
0225 7300 088 - 0225 7300 188
Kinh doanh sales@ma.tvtmarine.com
Hoá đơn & Thanh toán billing@ma.tvtmarine.com
Hỗ trợ Kỹ thuật support@ma.tvtmarine.com
Đầu trang