ERPOnline Vietnam

  • ERPOnline triển khai cụm cloud server tại Việt Nam

    Sau gần một năm làm việc miệt mài với các đối tác cung cấp hạ tầng điện toán đám mây ở Việt Nam cũng như qua gần 2 tháng kiểm thử, ERPOnline vui mừng thông báo cụm máy chủ điện toán đám mây (cloud server) đặt tại trung tâm dữ liệu Việt Nam đã sẵn sàng phục vụ các khách hàng có nhu cầu sử dụng ERPOnline trên cloud server Việt Nam để tăng tốc độ truy cập trong nước.

ERPOnline được xây dựng & phát triển trên nền tảng phần mềm nguồn mở Odoo (tên cũ là OpenERP) cho phép các Tổ chức, Doanh nghiệp triển khai & ứng dụng phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) trực tuyến dưới hình thức SaaS (Software as a Service - Phần mềm kiểu Dịch vụ) với chi phí mà mọi tổ chức và doanh nghiệp đều chấp nhận được.
Công ty TNHH Tự động hoá Hàng hải T.V.T
 Số 40 An Lạc 2, P. So Dau, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
0923 254 154
0225 7300 088 - 0225 7300 188
Kinh doanh sales@ma.tvtmarine.com
Hoá đơn & Thanh toán billing@ma.tvtmarine.com
Hỗ trợ Kỹ thuật support@ma.tvtmarine.com
Đầu trang