Dự án

 • Quản lý Dự án & Nhiệm vụ

  Trong ERPOnline / Odoo, một dự án được thể hiện bởi một bộ các tác vụ cần được hoàn thành. Các dự án có cấu trúc phả hệ giúp bạn có thể chi một dự án thành nhiều dự án con. Nếu như tài khoản quản trị phản ảnh các hoạt động trong quá khứ thì vai trò của dự án là lên kế hoạch trong tương lai. Mặc dù có sự liên kết chặt chẽ với nhau nhưng chúng vẫn là hai khái niệm khác nhau.

 • Theo dõi phát sinh

  Theo dõi quản lý các vấn đề/ lỗi phát trinh trong phần dự án

  Ứng dụng này giúp bạn quán lý các vấn đề phát sinh mà bạn có thể phải đối mặt trong phần dự án như là lỗi hệ thống, khiếu nạu của khách hàng hay hỏng hóc máy móc, vật liệu.

  Ứng dụng cho phép quản lý để nhanh chóng kiểu tra các vấn đề phát sinh, chỉ định và quyết đinhj hướng giải quyết vấn đề nhanh chóng trước khi nó phát sinh thêm.

 • Từ Tiềm năng đến Phát sinh

  Liên kết module từ Tiềm năng tới các Phát sinh

ERPOnline được xây dựng & phát triển trên nền tảng phần mềm nguồn mở Odoo (tên cũ là OpenERP) cho phép các Tổ chức, Doanh nghiệp triển khai & ứng dụng phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) trực tuyến dưới hình thức SaaS (Software as a Service - Phần mềm kiểu Dịch vụ) với chi phí mà mọi tổ chức và doanh nghiệp đều chấp nhận được.
Công ty TNHH Tự động hoá Hàng hải T.V.T
 Số 40 An Lạc 2, P. So Dau, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
0923 254 154
0225 7300 088 - 0225 7300 188
Kinh doanh sales@ma.tvtmarine.com
Hoá đơn & Thanh toán billing@ma.tvtmarine.com
Hỗ trợ Kỹ thuật support@ma.tvtmarine.com
Đầu trang