Dây truyền sản xuất

  • Năng lực sản xuất (Work Center)

    Work centers hay còn gọi là Năng lực sản xuất đại diện cho các đơn vị sản xuất có khả năng làm thay đổi nguyên vật liệu thô thành sản phẩm khác. Có 2 loại work centers cần phân biệt: Máy móc và Con người. Nó có thể là một hoặc một nhóm người và/hoặc các máy móc mà có thể được coi như là một đơn vị cho việc lập kế hoạch và dự báo năng suất lao động.

ERPOnline được xây dựng & phát triển trên nền tảng phần mềm nguồn mở Odoo (tên cũ là OpenERP) cho phép các Tổ chức, Doanh nghiệp triển khai & ứng dụng phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) trực tuyến dưới hình thức SaaS (Software as a Service - Phần mềm kiểu Dịch vụ) với chi phí mà mọi tổ chức và doanh nghiệp đều chấp nhận được.
Công ty TNHH Tự động hoá Hàng hải T.V.T
 Số 40 An Lạc 2, P. So Dau, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
0923 254 154
0225 7300 088 - 0225 7300 188
Kinh doanh sales@ma.tvtmarine.com
Hoá đơn & Thanh toán billing@ma.tvtmarine.com
Hỗ trợ Kỹ thuật support@ma.tvtmarine.com
Đầu trang