Cập nhật ERPOnline

  • Cập nhật thông tư 200/2014/TT-BTC vào phần mềm ERPOnline

    ERPOnline thông báo chính thức phát hành phiên bản cập nhật theo thông tư 200/2014/TT-BTCcủa Bộ tài chính. Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/1014 thay thế quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 về chế độ kế toán doanh nghiệp và có hiệu lực từ ngày 01/01/2015.Thông tư 200/2014/TT-BTC có cơ chế thoáng hơn so với quyết định 15/2006/QĐ-BTC và dần hướng tới Chuẩn báo cáo tài chính quốc tế (International Financial Reporting Standards, viết tắt IFRS). Theo đó, các hình thức ghi sổ kế toán sẽ được loại bỏ thay vào đó các doanh nghiệp sẽ tự quyết định hình thức ghi sổ của mình.

ERPOnline được xây dựng & phát triển trên nền tảng phần mềm nguồn mở Odoo (tên cũ là OpenERP) cho phép các Tổ chức, Doanh nghiệp triển khai & ứng dụng phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) trực tuyến dưới hình thức SaaS (Software as a Service - Phần mềm kiểu Dịch vụ) với chi phí mà mọi tổ chức và doanh nghiệp đều chấp nhận được.
Công ty TNHH Tự động hoá Hàng hải T.V.T
 Số 40 An Lạc 2, P. So Dau, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
0923 254 154
0225 7300 088 - 0225 7300 188
Kinh doanh sales@ma.tvtmarine.com
Hoá đơn & Thanh toán billing@ma.tvtmarine.com
Hỗ trợ Kỹ thuật support@ma.tvtmarine.com
Đầu trang