Cách ứng dụng Odoo

  • Để luôn có được phương án tối ưu từ các ​​nhà cung cấp

    Làm thế nào để sử dụng yêu cầu chào giá đúng cách?

    Cho dù bạn có nhu cầu mua săm vật tư hàng hoá hay là việc bạn chào giá bán sản phẩm của mình, thì sử dụng các công cụ để tìm ra phương án tốt nhất là mục tiêu nếu bạn muốn theo kịp với đối thủ cạnh tranh và giảm chi phí hoạt động đến mức thấp nhất có thể. Tuy nhiên,việc tìm kiếm các đơn hàng tốn nhiều thời gian. May mắn thay, có một số cách để làm cho nó đơn giản. Một trong số đó là các RFQ (request for quote), hoặc Yêu cầu chào giá.

ERPOnline được xây dựng & phát triển trên nền tảng phần mềm nguồn mở Odoo (tên cũ là OpenERP) cho phép các Tổ chức, Doanh nghiệp triển khai & ứng dụng phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) trực tuyến dưới hình thức SaaS (Software as a Service - Phần mềm kiểu Dịch vụ) với chi phí mà mọi tổ chức và doanh nghiệp đều chấp nhận được.
Công ty TNHH Tự động hoá Hàng hải T.V.T
 Số 40 An Lạc 2, P. So Dau, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
0923 254 154
0225 7300 088 - 0225 7300 188
Kinh doanh sales@ma.tvtmarine.com
Hoá đơn & Thanh toán billing@ma.tvtmarine.com
Hỗ trợ Kỹ thuật support@ma.tvtmarine.com
Đầu trang