Biên lai

  • Quản lý nhà hàng (POS)

    Module này cho thêm một số tính năng nhà hàng trong điểm bán hàng:

    • Biên lai In ấn: Cho phép bạn in biên lai trước khi đơn hàng được thanh toán
    • Biên lai chia nhỏ: Cho phép bạn chia nhỏ một đơn hàng vào các đơn đặt hàng khác nhau
    • In đặt hàng cho nhà bếp: cho phép bạn in đơn đặt hàng cập nhật cho nhà bếp hoặc thanh máy in
ERPOnline được xây dựng & phát triển trên nền tảng phần mềm nguồn mở Odoo (tên cũ là OpenERP) cho phép các Tổ chức, Doanh nghiệp triển khai & ứng dụng phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) trực tuyến dưới hình thức SaaS (Software as a Service - Phần mềm kiểu Dịch vụ) với chi phí mà mọi tổ chức và doanh nghiệp đều chấp nhận được.
Công ty TNHH Tự động hoá Hàng hải T.V.T
 Số 40 An Lạc 2, P. So Dau, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
0923 254 154
0225 7300 088 - 0225 7300 188
Kinh doanh sales@ma.tvtmarine.com
Hoá đơn & Thanh toán billing@ma.tvtmarine.com
Hỗ trợ Kỹ thuật support@ma.tvtmarine.com
Đầu trang