Bank Statement

 • Accounting Entries

  Various methods can be used to create accounting entries. You have already seen how an invoice creates its own entries, for example.

  This section deals with

  • Managing bank statements.
  • Managing cash.
  • Manual journal entries.
 • Bank Statement Extensions to Support e-banking

  Module that extends the standard account_bank_statement_line object for improved e-banking support.

  This module adds:

  • valuta date
  • batch payments
  • traceability of changes to bank statement lines
  • bank statement line views
  • bank statements balances report
  • performance improvements for digital import of bank statement (via 'ebanking_import' context flag)
  • name_search on res.partner.bank enhanced to allow search on bank and iban account numbers
ERPOnline được xây dựng & phát triển trên nền tảng phần mềm nguồn mở Odoo (tên cũ là OpenERP) cho phép các Tổ chức, Doanh nghiệp triển khai & ứng dụng phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) trực tuyến dưới hình thức SaaS (Software as a Service - Phần mềm kiểu Dịch vụ) với chi phí mà mọi tổ chức và doanh nghiệp đều chấp nhận được.
Công ty TNHH Tự động hoá Hàng hải T.V.T
 Số 40 An Lạc 2, P. So Dau, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
0923 254 154
0225 7300 088 - 0225 7300 188
Kinh doanh sales@ma.tvtmarine.com
Hoá đơn & Thanh toán billing@ma.tvtmarine.com
Hỗ trợ Kỹ thuật support@ma.tvtmarine.com
Đầu trang