Bảo trì hệ thống

  • Thông báo bảo trì toàn hệ thống ERPOnline

    Theo kế hoạch đại tu hàng năm để đảm bảo sự ổn định và bảo mật của toàn hệ thống, chúng tôi sẽ thực hiện việc nâng cấp toàn bộ cloud server lên phiên bản mới hơn và Thứ 7, ngày 3/1/2015. Để tối thiểu hóa sự ảnh hưởng đối với người sử dụng, chúng tôi sẽ thực hiện việc nâng cấp vào thời gian sau:

ERPOnline được xây dựng & phát triển trên nền tảng phần mềm nguồn mở Odoo (tên cũ là OpenERP) cho phép các Tổ chức, Doanh nghiệp triển khai & ứng dụng phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) trực tuyến dưới hình thức SaaS (Software as a Service - Phần mềm kiểu Dịch vụ) với chi phí mà mọi tổ chức và doanh nghiệp đều chấp nhận được.
Công ty TNHH Tự động hoá Hàng hải T.V.T
 Số 40 An Lạc 2, P. So Dau, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
0923 254 154
0225 7300 088 - 0225 7300 188
Kinh doanh sales@ma.tvtmarine.com
Hoá đơn & Thanh toán billing@ma.tvtmarine.com
Hỗ trợ Kỹ thuật support@ma.tvtmarine.com
Đầu trang