Điểm bán hàng

  • Sử dụng điểm bán hàng để thúc đẩy thương hiệu của bạn

    Nổi bật giữa đám đông.

    "Cuộc sống không phải là quá trình tìm kiếm bản thân. Cuộc sống là quá trình tạo dựng chính mình." - George Bernhard Shaw

    Điểm bán hàng không phải chỉ có mã vạch và quản lý hàng tồn kho. Bạn thực sự cần nhìn nhận nó như một cơ hội để củng cố thương hiệu của bạn - đặc biệt là nếu sản phẩm của bạn là sản phẩm mới và khác biệt.

    Tôi làm việc cho công ty Butterfly Twists khi họ quyết định đưa sản phẩm của mình trong bao bì với một hình dạng độc đáo. Bao bì mới này là công cụ tuyệt vời để bắt được sự chú ý của khách hàng nhưng lại không tuyệt vời như vậy với những chủ cửa hàng bán lẻ.

ERPOnline được xây dựng & phát triển trên nền tảng phần mềm nguồn mở Odoo (tên cũ là OpenERP) cho phép các Tổ chức, Doanh nghiệp triển khai & ứng dụng phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) trực tuyến dưới hình thức SaaS (Software as a Service - Phần mềm kiểu Dịch vụ) với chi phí mà mọi tổ chức và doanh nghiệp đều chấp nhận được.
Công ty TNHH Tự động hoá Hàng hải T.V.T
 Số 40 An Lạc 2, P. So Dau, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
0923 254 154
0225 7300 088 - 0225 7300 188
Kinh doanh sales@ma.tvtmarine.com
Hoá đơn & Thanh toán billing@ma.tvtmarine.com
Hỗ trợ Kỹ thuật support@ma.tvtmarine.com
Đầu trang