Điều chỉnh tồn kho

  • Kiểm kho & Điều chỉnh số liệu

    Một trong những nghiệp vụ không thể bỏ qua trong quản lý Kho đó là nghiệp vụ Kiểm kho. Rất nhiều công ty thực hiện việc kiểm kê hàng hóa trong kho một cách định kỳ. Trong ERPOnline / Odoo bạn cũng có thể kết hợp nghiệp vụ Kiểm kho để điều chỉnh lại số lượng giữa thực tế và phần mềm bằng cách sử dụng menu Kho hàng > Kiểm soát tồn kho > Điều chỉnh tồn kho và nhấp chuột vào nút Tạo mới

ERPOnline được xây dựng & phát triển trên nền tảng phần mềm nguồn mở Odoo (tên cũ là OpenERP) cho phép các Tổ chức, Doanh nghiệp triển khai & ứng dụng phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) trực tuyến dưới hình thức SaaS (Software as a Service - Phần mềm kiểu Dịch vụ) với chi phí mà mọi tổ chức và doanh nghiệp đều chấp nhận được.
Công ty TNHH Tự động hoá Hàng hải T.V.T
 Số 40 An Lạc 2, P. So Dau, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
0923 254 154
0225 7300 088 - 0225 7300 188
Kinh doanh sales@ma.tvtmarine.com
Hoá đơn & Thanh toán billing@ma.tvtmarine.com
Hỗ trợ Kỹ thuật support@ma.tvtmarine.com
Đầu trang