Đặt hàng

  • Sắp xếp lịch đặt hàng mua sắm theo phương pháp Just In Time (Sản xuất tức thời)

    Module này cho phép tính toán của các đơn đặt hàng mua sắm theo phương pháp Just In Time (Sản xuất tức thời)

    Nếu bạn cài đặt mô-đun này, bạn sẽ không phải lên lịch và mua sắm thường xuyên nữa (nhưng bạn vẫn cần phải chạy lịch trình theo quy tắc lịch đặt hàng tối thiểu, hoặc ví dụ để cho nó chạy hàng ngày). Tất cả các đơn đặt hàng mua sắm sẽ được xử lý ngay lập tức, mà trong một số trường hợp có thể kéo theo những tác động hiệu quả nhỏ.

    Nó cũng có thể làm tăng kích thước kho hàng của bạn bởi vì các sản phẩm đều được lưu kho trong thời gian sớm nhất có thể và phạm vi thời gian lên lịch không đưa vào phần kế toán nữa. Trong trường hợp đó, bạn không thể sử dụng  thên ưu tiên nào khác để lựa chọn.

ERPOnline được xây dựng & phát triển trên nền tảng phần mềm nguồn mở Odoo (tên cũ là OpenERP) cho phép các Tổ chức, Doanh nghiệp triển khai & ứng dụng phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) trực tuyến dưới hình thức SaaS (Software as a Service - Phần mềm kiểu Dịch vụ) với chi phí mà mọi tổ chức và doanh nghiệp đều chấp nhận được.
Công ty TNHH Tự động hoá Hàng hải T.V.T
 Số 40 An Lạc 2, P. So Dau, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
0923 254 154
0225 7300 088 - 0225 7300 188
Kinh doanh sales@ma.tvtmarine.com
Hoá đơn & Thanh toán billing@ma.tvtmarine.com
Hỗ trợ Kỹ thuật support@ma.tvtmarine.com
Đầu trang