Đánh số sổ sách

 • Số thứ tự sổ sách

  Module này duy trì số thứ tự nội bộ trong việc ghi chép sổ sách kế toán.

  Cho phép bạn cấu hình để duy trì các trình tự kế toán bắt buộc.

  Bạn có thể tuỳ chỉnh các thuộc tính sau đây:

  • Tiền tố
  • Hậu tố
  • Số tiếp theo
  • Khoảng cách giữa các số
  • Số lượng chữ số
ERPOnline được xây dựng & phát triển trên nền tảng phần mềm nguồn mở Odoo (tên cũ là OpenERP) cho phép các Tổ chức, Doanh nghiệp triển khai & ứng dụng phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) trực tuyến dưới hình thức SaaS (Software as a Service - Phần mềm kiểu Dịch vụ) với chi phí mà mọi tổ chức và doanh nghiệp đều chấp nhận được.
Công ty TNHH Tự động hoá Hàng hải T.V.T
 Số 40 An Lạc 2, P. So Dau, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
0923 254 154
0225 7300 088 - 0225 7300 188
Kinh doanh sales@ma.tvtmarine.com
Hoá đơn & Thanh toán billing@ma.tvtmarine.com
Hỗ trợ Kỹ thuật support@ma.tvtmarine.com
Đầu trang