ERPOnline / Odoo cho phép người dùng cuối (với quyền quản trị tối cao) có thể tùy biến toàn bộ các khung nhìn (views) ( bao gồm kiểu tree view, form view, kanban view,v.v. ) trong hệ thống để cho phù hợp với nhu cầu đặc thù của từng doanh nghiệp.

Tuy nhiên, nếu chúng ta không cho hệ thống biết khung nhìn này đã được tùy biến thì toàn bộ các tùy biến của bạn sẽ bị mất (trở về trạng thái mặc định của phần mềm) sau mỗi lần nâng cấp.

Tại ERPOnline, Robot của chúng tôi tự động nâng cấp định kỳ mã nguồn Odoo hàng tháng hoặc nâng cấp bất kỳ lúc nào chúng tôi bổ sung thêm tính năng, hoặc khi chúng tôi vá các lỗi phần mềm được phát hiện. Khi đó, nếu các Khung nhìn mà bạn đã tùy biến sẽ bị thay đổi về nguyên trạng theo mã nguồn mới của phần mềm nếu bạn không thiết lập khung nhìn đó sang trang thái "Không thể cập nhật được" (hoặc "Non Updateable" nếu bạn dùng giao diện tiếng Anh).

ERPOnline được xây dựng & phát triển trên nền tảng phần mềm nguồn mở Odoo (tên cũ là OpenERP) cho phép các Tổ chức, Doanh nghiệp triển khai & ứng dụng phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) trực tuyến dưới hình thức SaaS (Software as a Service - Phần mềm kiểu Dịch vụ) với chi phí mà mọi tổ chức và doanh nghiệp đều chấp nhận được.
Công ty TNHH Tự động hoá Hàng hải T.V.T
 Số 40 An Lạc 2, P. So Dau, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
0923 254 154
0225 7300 088 - 0225 7300 188
Kinh doanh sales@ma.tvtmarine.com
Hoá đơn & Thanh toán billing@ma.tvtmarine.com
Hỗ trợ Kỹ thuật support@ma.tvtmarine.com
Đầu trang