Ngoài các phương pháp tính giá xuất kho tiêu chuẩn như hướng dẫn trong bài Các phương pháp tính giá xuất kho, Odoo ERPOnline còn cho phép bạn tính giá xuất kho cũng như giá trị tồn kho của sản phẩm theo phương pháp Thực tế đích danh. Tài liệu này sẽ giúp bạn:

  • Thực hiện một quy trình khép kín bắt đầu từ Thiết lập Sản phẩm cho đến Mua hàng, Nhập kho, Bán hàng và Xuất kho.
  • Tích hợp với Kế toán để tự động tạo bút toán nhập kho và đặc biệt là bút toán xuất kho với giá trị được xác định theo phương pháp Thực tế đích danh.

Thiết lập sản phẩm

Trước tiên bạn cần tạo ra một nhóm sản phẩm có tên Laptop với thông tin cấu hình như hình vẽ dưới đây

product category form

Cấu hình nhóm sản phẩm

Tiếp theo bạn sẽ tạo một sản phẩm có tên Laptop HP thuộc nhóm sản phẩm Laptop đã tạo ở trên và lưu ý các thông tin sau:

  • Phương pháp giá vốn (tab Mua sắm): Giá thực tế.
  • Nhóm nội bộ (tab Kế toán): Laptop.
  • Định giá tồn kho (tab Kế toán): Thời gian thực (tự động).
  • Thuế đầu vào: Thuế GTGT phải nộp 10%.
  • Thuế đầu ra: Thuế GTGT được khấu trừ 10%.

product accounting setting

Cấu hình định khoản tự động trên Sản phẩm 

Mua hàng

Bây giờ bạn sẽ bắt đầu quy trình bằng việc tạo một Yêu cầu chào giá cho sản phẩm Laptop từ một Nhà cung cấp bất kỳ

rfq for laptop hp

Yêu cầu chào giá 

Xác nhận yêu cầu cháo giá trên để chuyển nó thành Hợp đồng mua hàng 

Nhập kho

Sau khi xác nhận một yêu cầu cháo giá, bạn có thể thực hiện việc nhận hàng bằng cách nhấp chuột vào nút Nhận sản phẩm ở phí trên cùng bên tay trái của form Hơp đồng mua hàng. Hệ thống sẽ chuyển sang một giao diện form Nhận hàng (đôi khi có thể coi là Phiếu nhập kho).

nhan hang laptop

Nhấp chuột vào nút Dịch chuyển để chính thức nhập hàng vào kho. Trong quá trình dịch chuyển bạn cần tạo ra một số sê ri cho lô hàng này

transfer receipt laptop

Thực hiện nhập kho và đánh số sê ri

Landed Cost

Như vậy bạn đã thực hiện xong việc mua hàng và nhập kho, bây giờ bạn sẽ cần khai báo chi phí vận chuyển cho lô hàng trên bằng cách sử dụng Landed Cost.

laptop hp landed cost

Chi phí vận chuyển cho lô hàng WH/IN/00001

Nhấn nút Xác nhận để kết thúc quá trình nhập kho.

Lưu ý

Để thực hành phương pháp Thực tế đích danh bạn cần tạo ít nhất 2 Hợp đồng mua hàng (Purchase Order) cho cùng một Sản phẩm. Do đó bạn cần tạo thêm một hợp đồng mua hàng cho sản phẩm Laptop HP với giá khác với giá lần đầu bạn đã mua. Đồng thời bạn cũng cần thực hiện quy trình nhận hàng tương tự như trên cho Hợp đồng mua hàng mới này và tạo cho nó một số sê ri khác (0000002). Bạn cũng có thể khai báo Landed Cost cho lô hàng này nếu muốn.

Bán hàng

Lúc này, trong kho của bạn đã có 2 chiếc Laptop HP được nhập từ 2 lô hàng (sể ri) với giá khác nhau. Bây giờ bạn sẽ thực hiện việc bán một trong 2 chiếc Laptop HP này bằng cách tạo ra một bản Chào giá cho Khách hàng bất kỳ và Xác nhận nó để tạo thành một Đơn hàng.

so laptop hp

Đơn hàng bán một chiếc Laptop HP 

Xuất kho

Từ đơn hàng trên, bạn nhấp chuột vào nút Xem phiếu xuất kho ở góc trên cùng bên tay trái. Tương tự như Nhập kho, hệ thống sẽ chuyển sang giao diện form Xuất kho. Sau khi kiểm tra tính sẵn có, bạn có thể thực hiện Dịch chuyển. Trong quá trình dịch chuyển bạn sẽ chọn lấy một số sê ri bất kỳ để Xuất.

transfer delivery serial number

Xuất hàng theo phương pháp Thực tế đích danh 

Bút toán xuất kho

Trong ví dụ của tài liệu này, chiếc Laptop HP thuộc lô hàng có số sê ri 0000001 được mua về với giá 14.000.000 đ + 500.000 đ (chi phí vận chuyển Landed Cost) = 14.500.000 đ. Vì vậy với việc Xuất kho và chỉ ra số sê ri 0000001, hệ thống sẽ tự động tạo một bút toán ngay khi bạn thực hiện xuất kho như sau:

but toan thuc te dich danh

Bút toán xuất kho theo phương pháp Thực tế đích danh

Quants

Để theo dõi giá trị tồn kho (giá vốn) theo thời gian thực (FIFO, LIFO, Thực tế đích danh) bạn có 2 cách:

  • Truy cập vào menu Kho hàng > Truy xuất nguồn gốc > Quants: bao gồm cả các địa điểm ảo (Khách hàng, Sản xuất,...)
  • Từ giao diện form Sản phẩm Laptop HP, bạn nhấp chuột vào nút On Hand: bao gồm địa điểm nội bộ.

quants

Quants

Quants là bản phân tích để chi ra số lượng tồn kho cụ thể của cùng một sản phẩm nhưng được nhập vào kho tại các thời điểm khác nhau. Vì vậy nó có thể được sử dụng cả với phương pháp FIFOLIFO. Đối với phương pháp Thực tế đích danh, bạn chỉ việc kích hoạt thêm tính năng Theo dõi lô hàng & số sê-ri.

ERPOnline được xây dựng & phát triển trên nền tảng phần mềm nguồn mở Odoo (tên cũ là OpenERP) cho phép các Tổ chức, Doanh nghiệp triển khai & ứng dụng phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) trực tuyến dưới hình thức SaaS (Software as a Service - Phần mềm kiểu Dịch vụ) với chi phí mà mọi tổ chức và doanh nghiệp đều chấp nhận được.
Công ty TNHH Tự động hoá Hàng hải T.V.T
 Số 40 An Lạc 2, P. So Dau, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
012 2222 1004
0225 7300 088 - 0225 7300 188
Kinh doanh sales@ma.tvtmarine.com
Hoá đơn & Thanh toán billing@ma.tvtmarine.com
Hỗ trợ Kỹ thuật support@ma.tvtmarine.com
Đầu trang