ERPOnline và OpenERP cung cấp nhiều công cụ để quản lý các tài khoản khách hàng và nhà cung cấp. Trong phân này của tài liệu, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu:

  • Phân tích tài chính của đối tác, để hiểu được các báo cáo mà làm cho bạn thực hiện được một bản phân tích của tất cả các đối tác.
  • Hệ thống thư hoặc email nhắc nhở đa cấp cho các hóa đơn còn chưa thanh toán.
  • Phân tích chi tiết của một đối tác cụ thể.

Phân tích tài chính theo đối tác

Khi một thành viên của bộ phận kế toán đăng nhập và hệ thống, ngay lập tức họ có thể thấy được một bảng điều khiển liên quan đến kế toán (Accounting Dashboard). Mặc định nó bao gồm bản phân tích về công ty tuy theo loại tài khoản. Bạn cũng có thể truy cập vào Bảng điều khiển này thông qua menu Báo cáo / Bảng điều khiển / Kế toán

Để có được một báo cáo chi tiết hơn về bảng cân đối theo một khoản thời gian (Aged Balance) hoặc sắp sếp theo ngày tháng truyền vào, bạn có thể sử dụng menu Kế toán / Báo cáo / Báo cáo chung / Đối tác / Aged Partner Balance.

Khi bạn truy cập báo cáo này, hệ thống sẽ hiển thị ra một form để hỏi bạn về Hoạch đồ kế toán, Ngày bắt đầu chu kỳ và Chiều dài của chu kỳ (tính theo ngày).

aged partner balance form

 Aged Partner Balance

 

ERPOnline được xây dựng & phát triển trên nền tảng phần mềm nguồn mở Odoo (tên cũ là OpenERP) cho phép các Tổ chức, Doanh nghiệp triển khai & ứng dụng phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) trực tuyến dưới hình thức SaaS (Software as a Service - Phần mềm kiểu Dịch vụ) với chi phí mà mọi tổ chức và doanh nghiệp đều chấp nhận được.
Công ty TNHH Tự động hoá Hàng hải T.V.T
 Số 40 An Lạc 2, P. So Dau, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
0906 099 810
0225 7300 088 - 0225 7300 188
Kinh doanh sales@ma.tvtmarine.com
Hoá đơn & Thanh toán billing@ma.tvtmarine.com
Hỗ trợ Kỹ thuật support@ma.tvtmarine.com
Đầu trang