Phương pháp Ghi sổ kép (Double Entry) cho phép bạn truy xuất tận cùng nguồn gốc của một sản phẩm, một lô sản phẩm hoặc một serial sản phẩm. Mọi hoạt động đều được cụ thể hóa trong mỗi dịch chuyển kho (stock move). Vì vậy bạn sẽ rất dễ dàng để tìm ra nguyên nhân thất thoát trong việc dịch chuyển kho. Bạn có thể theo dõi quá trình một nguyên vật liệu thô từ lúc nhận từ nhà cung cấp cho đến một chuỗi cung ứng để ra được thành phầm và cuối cùng là giao cho khách hàng. Hoặc ngược lại, bạn cũng có thể truy xuất sản phẩm giao cho khách hàng được cung cấp từ đâu.

Dịch chuyển kho (Stock Move)

Trước tiên bạn cần kích hoạt tính năng Quản lý địa điểm và nhà kho, sau đó sử dụng menu Kho hàng > Truy xuất nguồn gốc > Dịch chuyển kho để theo dõi tất cả các hoạt động về kho trên một sản phẩm hoặc một địa điểm cụ thể. Bạn có thể sử dụng bộ lọc hoặc tìm kiếm nâng cao để tìm ra các hoạt động liên quan tới đơn hàng, hoạt động sản xuất, địa điểm nguồn hoặc đia điểm đích cụ thể.

Stock Move

Stock Move

Mỗi Stock Move sẽ có một trạng thái cụ thể:

  • Mới (New): trạng thái khi một Stock Move được tạo và chưa được xác nhận.
  • Chờ dịch chuyển khác (Waiting Another Move): trạng thái này xuất hiện khi một Stock Move đang chờ một Stock Move khác hoàn thành, ví dụ: Stock Move giao hàng cho khách hàng đang chờ Stock Move nhận hàng từ nhà cung cấp.
  • Chờ có sẵn (Waiting Availability): trạng thái này xảy ra khi nó đang chờ sản phẩm có sẵn trong kho để dịch chuyển.
  • Có sẵn (Available): trạng thái này có nghĩa sản phẩm đã có sẵn trong kho và chờ dịch chuyển.
  • Hoàn thành (Done): trạng thái này xuất hiện khi Stock Move đã được dịch chuyển (hoàn thành).
  • Hủy bỏ (Cancelled): dịch chuyển này không được thực hiện và đã bị bủy bỏ.
Bạn có thể tham khảo tài liệu hướng dẫn nhận hàng thủ công để biết thêm thông tin cụ thể của một Stock Move.

Mỗi một phiếu Giao hàng, Nhận hàng, Dịch chuyển nội bộ là một tài liệu dùng để nhóm một bộ các dịch chuyển kho

Stock Picking

Form Nhận hàng

 Quản lý lô hàng (Lots)

ERPOnline / Odoo cũng cho phép bạn quản lý các lô sản phẩm (Product lots) bằng cách sử dụng số serial (Serial Number). Serial Number đại diện cho một sản phẩm duy nhất hoặc các sản phẩm giống hệt nhau mà được sản xuất hàng loạt. Chúng thường được xác định bởi mã vạch dán trên sản phẩm, có thể là số của nhà cung cấp hoặc của chính công ty bạn.

Bạn cần kích hoạt tính năng Theo dõi lô hàng và số sê-ri thông qua menu Thiết lập > Cấu hình > Kho hàng

 Enable Serial Number

 Theo dõi lô hàng và số sê-ri

Lúc này bạn có thể tạo số sê-ri cho một sản phẩm cụ thể bằng cách sử dụng menu Kho hàng > Truy xuất nguồn gốc > Số sê-ri và nhấp chuột vào nút Tạo mới

 Serial Number Form

 Số sê-ri

Nếu bây giờ, bạn thực hiện một dịch chuyển trên một hoạt động bất kỳ (Nhận hàng, Giao hàng, Nội bộ) đối với sản phẩm Bàn phím USB thông qua menu Kho hàng > Tất cả hoạt động thì bạn có thể chọn số sê-ri tương ứng trên form dịch chuyển chuyển

Serial Number On Stock Picking

Số sê-ri trên một hoạt động kho

Truy xuất nguồn gốc

Với ERPOnline / Odoo, nếu bạn quản lý Dịch chuyển kho theo Số sê-ri, bạn có thể truy xuất nguồn gốc của từng số sê-ri bằng cách truy cập vào một số sê-ri bất kỳ thông qua menu Kho hàng > Truy xuất nguồn gốc > Số sê-ri.

Traceability

Số sê-ri

Nếu bạn muốn xem thông tin chi tiết dịch chuyển kho của nó, bạn có thể nhấp chuột vào nút Traceability như hình vẽ trên

Traceability Details

Truy xuất nguồn gốc

Phế phẩm

Trong ERPOnline / Odoo bạn có 2 cách để xử lý các phế phẩm

  1. Xử lý trên từng hoạt động kho (Nhận hàng, Dịch chuyển nội bộ, Giao hàng). Bạn có thể tham khảo thêm tại đây.
  2. Xử lý trên từng dịch chuyển kho (Stock Move).

Scrap On Incoming Shipment

Xử lý phế phẩm trên Hàng sắp về

Scrap On Stock Move

Xử lý phế phẩm trên Dịch chuyển kho

Scrap Move

Dịch chuyển phế phẩm

Khi bạn xử lý phế phẩm, nó có thể được chuyển tới một địa điểm phế phẩm. Mặc định hệ thống đã có sẵn một địa điểm có tên Virtual Location / Scrapped, bạn có thể nhìn thấy địa điểm này thông qua menu Kho hàng > Cấu hình > Địa điểm (xóa bộ lọc Nội bộ trên thanh tìm kiếm).

Scrapped Location

Địa điểm phế phẩm

Nếu bạn muốn chuyển phế phẩm sang một địa điểm khác, bạn có thể tạo một địa điểm phế phẩm mới và đánh dấu vào trường Là một địa điểm phế liệu?

Bạn có thể tham khảo thêm tài liệu về quản lý Địa điểm tại đây 

ERPOnline được xây dựng & phát triển trên nền tảng phần mềm nguồn mở Odoo (tên cũ là OpenERP) cho phép các Tổ chức, Doanh nghiệp triển khai & ứng dụng phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) trực tuyến dưới hình thức SaaS (Software as a Service - Phần mềm kiểu Dịch vụ) với chi phí mà mọi tổ chức và doanh nghiệp đều chấp nhận được.
Công ty TNHH Tự động hoá Hàng hải T.V.T
 Số 40 An Lạc 2, P. So Dau, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
012 2222 1004
0225 7300 088 - 0225 7300 188
Kinh doanh sales@ma.tvtmarine.com
Hoá đơn & Thanh toán billing@ma.tvtmarine.com
Hỗ trợ Kỹ thuật support@ma.tvtmarine.com
Đầu trang