Routings dùng để xác định các hoạt động sản xuất được thực hiện trong các Năng lực sản xuất (work centers) để sản xuất một sản phẩm nhất định. Một Quy trình sản xuất (mrp routing) thường được tham chiếu tới các Định mức nguyên vật liệu (BoM) và nó có thể được định nghĩa trực tiếp trên form BoM hoặc thông qua menu Sản xuất > Các Sản phẩm > Quy trình sản xuất.

Work centers hay còn gọi là Năng lực sản xuất đại diện cho các đơn vị sản xuất có khả năng làm thay đổi nguyên vật liệu thô thành sản phẩm khác. Có 2 loại work centers cần phân biệt: Máy móc và Con người. Nó có thể là một hoặc một nhóm người và/hoặc các máy móc mà có thể được coi như là một đơn vị cho việc lập kế hoạch và dự báo năng suất lao động.

Định mức nguyên vật liệu

Định mức nguyên vật liệu (Bill of Material, viết tắt là BoM) trong Odoo ERPOnline là các tài liệu mô tả một danh sách các nguyên vật liệu thô được sử dụng để tạo ra một sản phẩm cuối cùng (thành phẩm). Để minh họa cho BoM, bạn sẽ làm việc trên một cái kệ (tủ) như hình vẽ minh họa dưới đây.

Bạn cần tham khảo các tài liệu về Địa điểm khoBoM, Định tuyến sản xuất (Routing), Tuyến đường Kho bãi trước khi tìm hiểu về Lệnh sản xuất

Khi các BoM đã được định nghĩa, hệ thống có khả năng tự động quyết định tuyến đường sản xuất tùy thuộc vào nhu cầu của công ty. Các Lệnh sản xuất có thể được đề xuất tự động bởi hệ thống dựa trên một vài tiêu chí:

  • Sử dụng quy tắc Make To Order.
  • Sử dụng quy tắc tồn kho tối thiểu.
  • Run Scheduler.

Để hiểu được toàn bộ một quy trình sản xuất khép kín ở mức đơn giản, bạn cần sử dụng bản demo cho công ty sản xuất đã được ERPOnline xây dựng sẵn và chúng tôi sẽ chỉ cho bạn thấy:

  • Làm thế nào để tạo một Đơn hàng (Sales Order)?
  • Quy trình sản xuất cho một sản phẩm trung gian.
  • Sản xuất thành phẩm.
  • Giao hàng cho khách hàng.
  • Xuất hóa đơn vào cuối tháng.
  • Truy xuất nguồn gốc dành cho dịch vụ sau bán hàng.

ERPOnline được xây dựng & phát triển trên nền tảng phần mềm nguồn mở Odoo (tên cũ là OpenERP) cho phép các Tổ chức, Doanh nghiệp triển khai & ứng dụng phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) trực tuyến dưới hình thức SaaS (Software as a Service - Phần mềm kiểu Dịch vụ) với chi phí mà mọi tổ chức và doanh nghiệp đều chấp nhận được.
Công ty TNHH Tự động hoá Hàng hải T.V.T
 Số 40 An Lạc 2, P. So Dau, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
0923 254 154
0225 7300 088 - 0225 7300 188
Kinh doanh sales@ma.tvtmarine.com
Hoá đơn & Thanh toán billing@ma.tvtmarine.com
Hỗ trợ Kỹ thuật support@ma.tvtmarine.com
Đầu trang