Chúng ta đã biết thế nào là Tiềm năng (leads), cách tổ chức và quản lý nó trong chương Quản lý Tiềm năng. ERPOnline cung cấp một bộ các phân hệ cho phép bạn dễ dàng tạo và theo dõi các Chiến dịch Marketing (Marketing Campaigns) của mình. Với các ứng dụng về Marketing, bạn có thể trực tiếp định nghĩa ra các Chiến dịch, cho phép tự động tích hợp với các Tiềm năng. Bạn có thể cài đặt các ứng dụng liên quan đến Marketing từ danh sách các phân hệ của hệ thống.

Để đánh giá hiệu quả của một chiến dịch Marketing, ngoài các chỉ tiêu như doanh thu, bạn cũng cần thu thập ý kiến phản hồi từ khách hàng. Trong ERPOnline / Odoo có sẵn một công cụ có tên Khảo sát (Survey) giúp bạn tạo ra các form khảo sát vô cùng chuyên nghiệp và linh hoạt. Đồng thời nó cũng ghi nhận kết quả của cuộc khảo sát nhằm đánh giá hiệu quả của chiến dịch Marketing.

ERPOnline được xây dựng & phát triển trên nền tảng phần mềm nguồn mở Odoo (tên cũ là OpenERP) cho phép các Tổ chức, Doanh nghiệp triển khai & ứng dụng phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) trực tuyến dưới hình thức SaaS (Software as a Service - Phần mềm kiểu Dịch vụ) với chi phí mà mọi tổ chức và doanh nghiệp đều chấp nhận được.

Liên hệ

Cty TNHH Tự động hóa Hàng hải T.V.T
#40, An Lạc 2, P. Sở Dầu, Q. Hồng Bàng
Hải Phòng
P: (031) 356 9178
F: (031) 356 9179
Hotline: 012 2222 1004
Kinh doanh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thanh toán This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Hỗ trợ Kỹ thuật This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Đầu trang