Chúng ta đã biết thế nào là Tiềm năng (leads), cách tổ chức và quản lý nó trong chương Quản lý Tiềm năng. ERPOnline cung cấp một bộ các phân hệ cho phép bạn dễ dàng tạo và theo dõi các Chiến dịch Marketing (Marketing Campaigns) của mình. Với các ứng dụng về Marketing, bạn có thể trực tiếp định nghĩa ra các Chiến dịch, cho phép tự động tích hợp với các Tiềm năng. Bạn có thể cài đặt các ứng dụng liên quan đến Marketing từ danh sách các phân hệ của hệ thống.

Để đánh giá hiệu quả của một chiến dịch Marketing, ngoài các chỉ tiêu như doanh thu, bạn cũng cần thu thập ý kiến phản hồi từ khách hàng. Trong ERPOnline / Odoo có sẵn một công cụ có tên Khảo sát (Survey) giúp bạn tạo ra các form khảo sát vô cùng chuyên nghiệp và linh hoạt. Đồng thời nó cũng ghi nhận kết quả của cuộc khảo sát nhằm đánh giá hiệu quả của chiến dịch Marketing.

ERPOnline được xây dựng & phát triển trên nền tảng phần mềm nguồn mở Odoo (tên cũ là OpenERP) cho phép các Tổ chức, Doanh nghiệp triển khai & ứng dụng phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) trực tuyến dưới hình thức SaaS (Software as a Service - Phần mềm kiểu Dịch vụ) với chi phí mà mọi tổ chức và doanh nghiệp đều chấp nhận được.
Công ty TNHH Tự động hoá Hàng hải T.V.T
 Số 40 An Lạc 2, P. So Dau, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
0923 254 154
0225 7300 088 - 0225 7300 188
Kinh doanh sales@ma.tvtmarine.com
Hoá đơn & Thanh toán billing@ma.tvtmarine.com
Hỗ trợ Kỹ thuật support@ma.tvtmarine.com
Đầu trang