Phân hệ TO Salary Payment cho phép kế toán viên thực hiện việc thanh toán lương cho nhân viên một cách dễ dàng và nhanh chóng. Để cài đặt phân hệ này, bạn cần truy cập vào menu Thiết lập Mô đun > Modun đã cài, tìm theo tên phân hệ và thực hiện cài đặt.

Kết quả cuối cùng của hoạt động kế toán trong doanh nghiệp là đưa ra các báo cáo tài chính và tiến hành phân tích thông tin từ hệ thống báo cáo tài chính để có những quyết định đúng đắn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Hệ thống ERPOnline/Odoo hỗ trợ người dùng hai dạng báo cáo bao gồm: Báo cáo theo luật định và Báo cáo chung.

Kỳ tài chính và năm tài chính

Một năm tài chính là khoảng thời gian có độ dài 12 tháng, năm tài chính có thể trùng hoặc không trùng với năm dương lịch tuỳ với từng quốc gia hay tuỳ từng doanh nghiệp. Kỳ của năm tài chính có thể theo tháng hoặc quý.

Người dùng vào phân hệ Kế toán/Cấu hình/Kỳ kế toán/Năm tài chính nhấn Create để tạo năm tài chính với thông tin các trường như sau:

Phần này ERPOnline/Odoo xin giới thiệu với người dùng về chức năng của Sổ nhật ký và cách tạo một sổ nhật ký.

Chức năng của sổ nhật ký

Sổ nhật ký là nơi lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại doanh nghiệp theo trình tự thời gian cụ thể. Và để đảm bảo việc theo dõi, quản lý, báo cáo thì người dùng có thể tạo ra các sổ nhật ký khác nhau mà mỗi sổ nhật ký là đại diện cho một hoặc một vài nội dung kinh tế có tính chất giồng nhau.

Tổng quan về hệ thống tài khoản kế toán

Tài khoản kế toán dùng để phân loại và hệ thống hoá tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được ghi nhận tại doanh nghiệp.

Theo quy định của Bộ tài chính hệ thống tài khoản chia thành: Hệ thống tài khoản theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC dùng trong các doanh nghiệp lớn và hệ thống tài khoản theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC dùng trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Điều khoản thanh toán là một phần rất quan trọng trong giao dịch kinh tế giữa các đối tác với nhau, nó thể hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên liên quan. Và căn cứ vào điều khoản thanh toán, hệ thống ERPOnline/Odoo sẽ nhắc nhở người dùng về ngày đến hạn của việc thanh toán cho một hoá đơn.

Với hệ thống ERPOnline/Odoo chúng ta có rất nhiều cách để tạo ra các bút toán kế toán. Ví dụ như việc tạo hoá đơn một cách tự động thông qua đơn hàng, chứng từ nhận hàng, chứng từ gửi hàng hay cách tạo hoá đơn thủ công như được giới thiệu ở phần trước. Ở phần này ERPOnline/Odoo xin trân trọng giới thiệu tới người dùng:

  1.  Quản lý các sao kê ngân hàng
  2. Quản lý két tiền mặt
  3. Tạo bút toán thủ công

Trong ERPOnline/Odoo khái niệm hoá đơn bao gồm các chứng từ sau đây:

  1. Hoá đơn khách hàng
  2. Hoá đơn nhà cung cấp
  3. Hoàn tiền khách hàng
  4. Hoàn tiền nhà cung cấp

Quản lý thanh toán là một khâu rất quan trọng trong hoạt động quản lý của doanh nghiệp. Việc quản lý thanh toán đảm bảo cho doanh nghiệp chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.

1. Quản lý thanh toán khách hàng

Khi doanh nghiệp nhận được khoản thanh toán từ khách hàng, người dùng có những cách sau đây để quản lý theo dõi thanh toán khách hàng:

ERPOnline cung cấp nhiều tính năng khác nhau để theo dõi các hóa đơn và thanh toán. Một quy trình đơn giản của Hóa đơn với việc mã hóa quá trình thanh toán của khách hàng làm cho hệ thống được biết đến nhiều hơn. Trong tài liệu này, chúng ta sẽ thảo luận về 2 tiến trình: Một là quy trình làm việc dễ dàng dành cho những người không phải là kế toán viên, những người chỉ muốn theo dõi các khoản thanh toán. Hai là dành cho bộ phận kế toán chuyên dụng. Lưu ý rằng, tài liệu chỉ miêu ta tiến trình của Khách hàng, nhưng tất nhiên hệ thống cũng cung cấp các phương thức thanh toán và hóa đơn từ Nhà cung cấp

ERPOnline được xây dựng & phát triển trên nền tảng phần mềm nguồn mở Odoo (tên cũ là OpenERP) cho phép các Tổ chức, Doanh nghiệp triển khai & ứng dụng phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) trực tuyến dưới hình thức SaaS (Software as a Service - Phần mềm kiểu Dịch vụ) với chi phí mà mọi tổ chức và doanh nghiệp đều chấp nhận được.
Công ty TNHH Tự động hoá Hàng hải T.V.T
 Số 40 An Lạc 2, P. So Dau, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
0923 254 154
0225 7300 088 - 0225 7300 188
Kinh doanh sales@ma.tvtmarine.com
Hoá đơn & Thanh toán billing@ma.tvtmarine.com
Hỗ trợ Kỹ thuật support@ma.tvtmarine.com
Đầu trang