Để đọc và ghi nhận các con số một cách dễ dàng, người dùng có thể thiết lập dấu để phân cách hàng nghìn và dấu phân cách giữa phần nguyên với phần thập phân.

Người dùng vào Thiết lập/Dịch/Ngôn ngữ kích vào ngôn ngữ đang sử dụng và chỉnh sửa định dạng phân cách thành [3,3,3]. Việc lựa chọn dấu chấm hay dấu phẩy là tuỳ ý người dùng nhưng để phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam thì người dùng chọn phân cách thập phân bằng dấu "," phân cách hàng nghìn bằng dấu "." như cửa sổ dưới đây.

 8-1-2014 3-49-36 PM

ERPOnline được xây dựng & phát triển trên nền tảng phần mềm nguồn mở Odoo (tên cũ là OpenERP) cho phép các Tổ chức, Doanh nghiệp triển khai & ứng dụng phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) trực tuyến dưới hình thức SaaS (Software as a Service - Phần mềm kiểu Dịch vụ) với chi phí mà mọi tổ chức và doanh nghiệp đều chấp nhận được.
Công ty TNHH Tự động hoá Hàng hải T.V.T
 Số 40 An Lạc 2, P. So Dau, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
012 2222 1004
0225 7300 088 - 0225 7300 188
Kinh doanh sales@ma.tvtmarine.com
Hoá đơn & Thanh toán billing@ma.tvtmarine.com
Hỗ trợ Kỹ thuật support@ma.tvtmarine.com
Đầu trang