Tài liệu hướng dẫn triển khai Odoo ERPOnline

Hướng dẫn tổng quan về các chức năng trong OpenERP & ERPOnline.

Bộ phận bán hàng chính là chìa khóa thành công của mỗi công ty. Việc bán hàng thành công là động lực của nhân viên nói riêng và công ty nói chung. Nó cho phép bạn không ngừng sáng tạo và là cơ sở cho sự thành công trong tương lai. Chìa khóa để tiếp tục bán hàng thành công là hiệu quả của việc quản lý quan hệ khách hàng (hay còn gọi là CRM). Khả năng phát triển cao và vô cùng linh hoạt của phân hệ CRM trong ERPOnline sẽ hỗ trợ bạn trong việc quản lý tất cả các khía cạnh liên quan đến mối quan hệ với Khách hàng và Nhà cung cấp.

Xây dựng, quản lý và tự động hóa các chiến dịch marketing, tích hợp với các Đầu mối (Leads) trong phân hệ Quản trị quan hệ khách hàng (CRM).

Một hệ thống kế toán là trái tim của hệ thống quản lý đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. Nó có khả năng cung cấp các báo cáo tài chính minh bạch, giúp bạn luôn nắm được tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

Phân hệ Kế toán (Accounting) của ERPOnline không chỉ cho phép bạn quản lý hoạt động một cách rõ ràng, theo một quy trình từ hóa đơn đến thanh toán, mà còn sử dụng các công cụ khác nhau để phân tích tình hình tài chính dựa trên cả dữ liệu quá khứ lẫn dữ liệu theo thời gian thực tùy thuộc vào nhu cầu quản trị.

Bạn hoàn toàn có thể cấu hình cấu trúc kế toán từ A tới Z để phù hợp nhất với nhu cầu hoạt động của doanh nghiệp.

Hướng dẫn quản lý nhân sự và hoạch định nguồn nhân lực với giải pháp phần mềm ERPOnline

Hướng dẫn quản lý và hoạch định nguồn lực sản xuất với giải pháp phần mềm ERPOnline

Hướng dẫn Quản lý dự án với giải pháp phần mềm ERPOnline

Chuyên mục lưu trữ các bài viết, hướng dẫn, các bài tư vấn về việc ứng dụng ERPOnline để xử lý các tình huống thực tế phát sinh hàng ngày trong hoạt động của Doanh nghiệp.

Bảng điều khiển ERPOnline là một bảng điều khiển cung cấp các chức năng điều khiển và giám sát toàn bộ dịch vụ bạn đang sử dụng với ERPOnline, bao gồm: Bật/Tắt/Khởi động lại Odoo, bật tắt chức năng Pagespeed, quản lý hóa đơn, quản lý thanh toán, giám sát lượng tài nguyên điện toán mà các dịch vụ của bạn đang tiêu thụ, v.v.v

ERPOnline được xây dựng & phát triển trên nền tảng phần mềm nguồn mở Odoo (tên cũ là OpenERP) cho phép các Tổ chức, Doanh nghiệp triển khai & ứng dụng phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) trực tuyến dưới hình thức SaaS (Software as a Service - Phần mềm kiểu Dịch vụ) với chi phí mà mọi tổ chức và doanh nghiệp đều chấp nhận được.
Công ty TNHH Tự động hoá Hàng hải T.V.T
 Số 40 An Lạc 2, P. So Dau, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
0923 254 154
0225 7300 088 - 0225 7300 188
Kinh doanh sales@ma.tvtmarine.com
Hoá đơn & Thanh toán billing@ma.tvtmarine.com
Hỗ trợ Kỹ thuật support@ma.tvtmarine.com
Đầu trang