Giải pháp cung cấp cho người dùng một tổ hợp các ứng dụng tích hợp đầy đủ của Odoo để giúp công ty dịch vụ vận chuyển hành khách/ xe bus quản lý và phát triển doanh nghiệp một cách khoa học và hợp lý hơn. Ngoài các ứng dụng cốt lõi chuẩn mực của của một hệ thống ERP (ví dụ như quản lý tài chính & Kế toán, Quản lý kho, quản lý bán hàng, quản lý mua hàng, Điểm bán hàng, xây dựng website & thương mại điện tử, v.v.), giải pháp cung cấp cho Doanh nghiệp vận tải hành khách các tính năng các tính năng đặc thù như quản lý đội phương tiện, quản lý nhiên liệu & tiêu thụ nhiên liệu, quản lý lộ trình, quản lý hành khách, phân tích các khoản thu chi tính trên từng đầu xe, lịch bảo dưỡng, bảo hiểm, quản lý tai nạn, v.v.
ERPOnline được xây dựng & phát triển trên nền tảng phần mềm nguồn mở Odoo (tên cũ là OpenERP) cho phép các Tổ chức, Doanh nghiệp triển khai & ứng dụng phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) trực tuyến dưới hình thức SaaS (Software as a Service - Phần mềm kiểu Dịch vụ) với chi phí mà mọi tổ chức và doanh nghiệp đều chấp nhận được.
Công ty TNHH Tự động hoá Hàng hải T.V.T
 Số 40 An Lạc 2, P. So Dau, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
0923 254 154
0225 7300 088 - 0225 7300 188
Kinh doanh sales@ma.tvtmarine.com
Hoá đơn & Thanh toán billing@ma.tvtmarine.com
Hỗ trợ Kỹ thuật support@ma.tvtmarine.com
Đầu trang