Phân hệ Kho (Warehouse)

Hệ thống quản lý kho.

Sử dụng hệ thống quản lý hàng tồn kho bằng phương pháp ghi sổ kép mang tính đột phá.

WH1

Giảm thời gian quản lý của bạn, tự động thực hiện các nghiệp vụ kho, giảm mức hàng tồn kho của bạn và nhận được truy xuất nguồn gốc đầy đủ về các hoạt động với hệ thống kiểm kê ghi sổ kép của ERPOnline.

Quản lý xuất, nhập, tồn bằng phương pháp ghi sổ kép.

Không có gì tự nhiên mất đi, mà chỉ được dịch chuyển.

Dựa trên khái niệm ghi sổ kép đã cách mạng hóa kế toán, hệ thống quản lý hàng tồn kho của ERPOnline không làm hao hụt, giảm hoặc mất mát hàng hóa; hàng hóa chỉ là chuyển từ một địa điểm này sang địa điểm khác.

Điều này cho phép truy xuất nguồn gốc đầy đủ (từ khách hàng đến nhà cung cấp, không giới hạn địa điểm kho hàng của bạn), báo cáo tiên tiến (ví dụ như định giá hàng tồn kho vào sản xuất tại vị trí tồn kho đối ứng) và một giao diện người dùng rất đơn giản.

warehouse2

 

Giảm thời gian xử lý các nghiệp vụ kho.

Warehouse3

OpenERP chuẩn bị tất cả các nghiệp vụ kho cho bạn, theo quy tắc giao nhận của riêng bạn: các quy tắc đẩy, quy định kéo, làm theo đơn đặt hàng, các quy tắc tồn kho tối thiểu, vv... Tối ưu hóa việc lập kế hoạch và công việc của người quản lý để giảm thời gian xử lý của bạn.

Tự động hóa các nghiệp vụ.

Thiết lập các nghiệp vụ giao nhận, đóng gói và dịch chuyển nội bộ theo lịch trình tự động bằng cách sử dụng quy tắc định tuyến của riêng bạn. Quy tắc đẩy và kéo các quy định để tổ chức một kho hoặc để quản lý các dịch chuyển của hàng hóa giữa một số kho.

Warehouse4

 Tạo các truy xuất nguồn gốc đầy đủ.

Warehouse5

Bao quát tất cả các kho hàng của bạn bằng cách truy xuất tất cả các nghiệp vụ trong quá khứ và các giao dịch hàng tồn kho trong tương lai. Theo dõi chi tiết tất cả các di chuyển kho, không chỉ trong kho của bạn mà còn trong các kho đối ứng (khách hàng, nhà cung cấp hoặc các địa điểm sản xuất).

Duyệt qua các dòng truy xuất nguồn gốc ngược và xuôi để có một cái nhìn rõ ràng với những gì đã xảy ra với một hàng hóa hoặc lô hàng hóa cụ thể.

Giảm mức tồn kho của bạn.

Phương thức mua sắm tinh chỉnh theo nhu cầu của bạn.

Warehouse6

Giảm lượng tồn kho của bạn trong khi luôn luôn được bổ sung! Bạn có thể thiết lập lượng tồn kho tối thiểu để tự động mua sắm với số lượng được tính chính xác để có được mức tồn kho quy định tối ưu. Loại bỏ các phiền toái cảu việc quản lý kho hàng và để cho các hệ thống trợ giúp bạn với các nghiệp vụ hoàn chỉnh.

 

Tích hợp đầy đủ với các phân hệ khác.

Tích hợp với phân hệ Bán hàng, Mua hàng và Kế toán.

Việc mua sắm hàng hóa được quản lý chính xác bởi phân hệ quản lý kho của ERPOnline được tích hợp đầy đủ với phân hệ mua hàng, bán hàng để có dự báo chính xác. Việc tích hợp với kế toán cho phép định giá hàng tồn kho theo thời gian thực và báo cáo chi tiết về các khoản thu chi trong nghiệp vụ quản lý kho của bạn.

Warehouse7

Theo dõi số serial.

Warehouse8

Gán số thứ tự từng bước giao nhận hàng. ERPOnline quản lý nhiều lô hàng hóa (lô hàng giống hệt nhau) hoặc rất nhiều phương thức bố trí kho (giá, hộp, vv) để giúp bạn có được đầy đủ truy xuất nguồn gốc ngược và xuôi.

Quản lý vị trí hàng hóa trong kho dễ dàng hơn.

Quản lý từng vị trí riêng của hàng hóa để trong hay ngoài kho, kho của khách hàng, kho của nhà cung cấp hoặc hàng tồn tại kho sản xuất với hệ thống quản lý đa kho của ERPOnline dựa trên cấu trúc vị trí thứ bậc.

Warehouse9

 Báo cáo và bảng thông tin.

Phân tích năng lực kho hàng của bạn nhằm cải thiện hiệu quả quản lý.

Warehouse10

Có được những thông tin bạn cần để đưa ra các quyết định đúng đắn hơn. Thiết kế bảng thông tin tùy chỉnh để có một cái nhìn bao quát hơn về năng lực kho hàng của bạn trong nháy mắt. Đi sâu hơn vào các báo cáo theo thời gian thực mà bất kỳ ai cũng có thể tạo và chia sẻ. 

Các đặc điểm nổi bật:

 • Quản lý & theo dõi Lịch sử lưu chuyển hàng hóa và lập kế hoạch,
 • Hỗ trợ Đa phương thức: Nhập trước xuất trước (FIFO), nhập sau xuất trước (LIFO), v.v.)
 • Định giá tồn kho (giá tiêu chuẩn hoặc bình quân, ...)
 • Khả năng Mạnh mẽ khi khi đối diện với sự sai khác giữa tồn kho thực tế và tồn kho sổ sách
 • Các quy tắc xếp lại tự động (quy tắc mức tồn, JIT, v.v.)
 • Hỗ trợ mã vạch
 • Nhanh chóng phát hiện sai sót thông qua hệ thống Ghi sổ kép
 • Truy xuất nguồn gốc (Upstream / Downstream, Số seri, ...)

Báo biểu / Báo cáo của phân hệ quản lý kho hàng bao gồm:

 • Hàng nhập (dưới dạng biểu đồ)
 • Hàng xuất (dưới dạng biểu đồ)
 • Các trường hợp mua sắm ngoại lệ
 • Phân tích tồn kho
 • Hàng tồn kho cuối cùng
 • Phân tích lưu chuyển hàng hóa