Module này tự động hoá việc gửi thư cho các hoá đơn quá hạn, với các cấp độ khác nhau.

Bạn có thể xác định nhiều cấp độ nhắc nhở thông qua danh mục:

Kế toán/Cấu hình / Theo dõi / Cấp độ theo dõi

Theo doi thanh toan

Khi đã được định nghĩa, bạn có thể in các nhắc nhở hàng ngày thông qua danh mục:

Kế toán/Theo dõi thanh toán/ Gửi thư và email

Gui thu

Ứng dụng sẽ tạo một bản PDF / gửi email / thiết lập thủ công cho các hành động tiếp theo với các cấp đọ khác nhau của nhắc nhở. Bạ có thể xác định các hành động khác nhau với mỗi công ty khác nhau.

Chú ý rằng nếu bạn muốn kiểm tra các cấp độ theo gõi khác nhau đối với các đối tác/sổ nhật ký, bạn có thể làm theo danh mục sau:

Báo cáo / Kế toán / Phân tích theo dõi

ERPOnline được xây dựng & phát triển trên nền tảng phần mềm nguồn mở Odoo (tên cũ là OpenERP) cho phép các Tổ chức, Doanh nghiệp triển khai & ứng dụng phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) trực tuyến dưới hình thức SaaS (Software as a Service - Phần mềm kiểu Dịch vụ) với chi phí mà mọi tổ chức và doanh nghiệp đều chấp nhận được.

Liên hệ

Cty TNHH Tự động hóa Hàng hải T.V.T
#40, An Lạc 2, P. Sở Dầu, Q. Hồng Bàng
Hải Phòng
P: (031) 356 9178
F: (031) 356 9179
Hotline: 012 2222 1004
Kinh doanh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thanh toán This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Hỗ trợ Kỹ thuật This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Đầu trang