Module sổ nhật ký bán hàng cho phép bạn phân loại phần bán hàng và giao nhận (danh mục hàng xuất kho) giữa các sổ nhật lý khác nhau.

Module này rất hữu ích với các công ty lớn với nhiều phòng ban, bộ phận.

Bạn có thể sử dụng sổ nhật ký cho các mục đích khác nhau, một số ví dụ:

  • Tách doanh số bán hàng của các phòng ban, bộ phận khác nhau.
  • Sổ nhật ký của các hàng hoá giao bằng xe tài hoặc bằng UPS

Sổ nhật ký được thể hiện với các trạng thái khác nhau:

  • Dự thảo, mở, xoá, hoàn thành.

Các hoạt động đồng thời có thể được xử lý trên các sổ nhật kí khác nhau để xác định tất cả doanh số bán hàng cùng lúc, xác nhận hay tạo hoá đơn bán hàng.

Nó cũng hỗ trợ các phương thức xuất hoá đơn hàng loạt có thể được cấu hình bởi các đối tác vầ các đơn bán hàng, ví dụ:

  • Hoá đơn hàng ngày.
  • Hoá đơn hàng tháng.

Cung cấp một số thống kê dựa trên sổ nhật ký.

ERPOnline được xây dựng & phát triển trên nền tảng phần mềm nguồn mở Odoo (tên cũ là OpenERP) cho phép các Tổ chức, Doanh nghiệp triển khai & ứng dụng phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) trực tuyến dưới hình thức SaaS (Software as a Service - Phần mềm kiểu Dịch vụ) với chi phí mà mọi tổ chức và doanh nghiệp đều chấp nhận được.

Liên hệ

Cty TNHH Tự động hóa Hàng hải T.V.T
#40, An Lạc 2, P. Sở Dầu, Q. Hồng Bàng
Hải Phòng
P: (031) 356 9178
F: (031) 356 9179
Hotline: 012 2222 1004
Kinh doanh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thanh toán This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Hỗ trợ Kỹ thuật This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Đầu trang