Thẩm định lần hai đối với đơn mua hàng vượt quá số tiền tối thiểu

Module này sửa đổi quy trình mua hàng trong đơn hàng để xác nhận đơn hàng vượt quá giá trị tối thiểu được thiết lập trong phần cấu hình wizard. (VD: Đối với quy định của Công ty, đơn hàng có giá trị hơn 500 triệu đồng cẫn phải được phê chuẩn lần 2 trước khi xác nhận hợp đồng mua hàng)

ERPOnline được xây dựng & phát triển trên nền tảng phần mềm nguồn mở Odoo (tên cũ là OpenERP) cho phép các Tổ chức, Doanh nghiệp triển khai & ứng dụng phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) trực tuyến dưới hình thức SaaS (Software as a Service - Phần mềm kiểu Dịch vụ) với chi phí mà mọi tổ chức và doanh nghiệp đều chấp nhận được.

Liên hệ

Cty TNHH Tự động hóa Hàng hải T.V.T
#40, An Lạc 2, P. Sở Dầu, Q. Hồng Bàng
Hải Phòng
P: (031) 356 9178
F: (031) 356 9179
Hotline: 012 2222 1004
Kinh doanh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thanh toán This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Hỗ trợ Kỹ thuật This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Đầu trang