Quản lý báo giá bán hàng và đơn hàng

Module này tạo ra mối liên hệ giữa quản lý ứng dụng của phần bán hàng và kho hàng.

Tuỳ chọn

  • Vận chuyển: Lựa chọn giao hàng toàn bộ hay từng phần
  • Hoá đơn: Chọn phương thức thanh toán của hoá đơn
  • Incoterms: Các điều khoản thương mại quốc tế

Bạn có thể chọn phương pháp tạo hoá đơn linh hoạt:

  • Theo yêu cầu: Hoá đơn được tạo thủ công từ đơn hàng khi bạn cần.
  • Khi giao hàng: Hoá đơn được tạo khi giao hàng (theo lệnh xuất kho)
  • Trước khi giao hàng: Một bản hoá đơn dự thảo được tạo ra và phải được thanh toán trước khi giao hàng.
ERPOnline được xây dựng & phát triển trên nền tảng phần mềm nguồn mở Odoo (tên cũ là OpenERP) cho phép các Tổ chức, Doanh nghiệp triển khai & ứng dụng phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) trực tuyến dưới hình thức SaaS (Software as a Service - Phần mềm kiểu Dịch vụ) với chi phí mà mọi tổ chức và doanh nghiệp đều chấp nhận được.

Liên hệ

Cty TNHH Tự động hóa Hàng hải T.V.T
#40, An Lạc 2, P. Sở Dầu, Q. Hồng Bàng
Hải Phòng
P: (031) 356 9178
F: (031) 356 9179
Hotline: 012 2222 1004
Kinh doanh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thanh toán This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Hỗ trợ Kỹ thuật This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Đầu trang