Module mở rộng các đối tượng account_bank_statement_line tiêu chuẩn để cải thiện hỗ trợ ngân hàng điện tử

Module này thêm:

  • Ngày giao dịch
  • Các khoản thanh toán hàng loạt
  • Truy xuất nguồn gốc của giao dịch với các dòng sổ phụ ngân hàng
  • Khung nhìn dòng sổ phụ ngân hàng
  • Báo cáo số dư tài khoản
  • Cải tiến hiệu suất phím nhập số của sổ phụ ngân hàng (thông qua 'ebanking_import')
  • name_search trên res.partner.bank cho phép tăng khả năng tìm kiếm tên ngân hàng và số tài khoản IBAN.
ERPOnline được xây dựng & phát triển trên nền tảng phần mềm nguồn mở Odoo (tên cũ là OpenERP) cho phép các Tổ chức, Doanh nghiệp triển khai & ứng dụng phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) trực tuyến dưới hình thức SaaS (Software as a Service - Phần mềm kiểu Dịch vụ) với chi phí mà mọi tổ chức và doanh nghiệp đều chấp nhận được.

Liên hệ

Cty TNHH Tự động hóa Hàng hải T.V.T
#40, An Lạc 2, P. Sở Dầu, Q. Hồng Bàng
Hải Phòng
P: (031) 356 9178
F: (031) 356 9179
Hotline: 012 2222 1004
Kinh doanh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thanh toán This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Hỗ trợ Kỹ thuật This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Đầu trang