Module thêm trạng thái Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc trong dây chuyền hoạt động sản xuất (trong tab 'Hoạt động sản xuất').

Trạng thái: dự thảo, đang chờ, đang thực hiện, huỷ bỏ khi kết thúc/xác nhận, huỷ bỏ lệnh sản xuất thiết lập các dòng trạng thái. 

Tạo các danh mục:

Sản xuất > Sản xuất > Hoạt động sản xuất

Đó là một khung nhìn trên dòng 'Hoạt động sản xuất' trong Lệnh sản xuất

Thêm các nút trong form Lệnh sản xuất thuộc tab hoạt động sản xuất:

  • Bắt đầu (thiết lập trạng thái đang chờ), thiết lập ngày bắt đầu
  • Thực hiện (thiết lập trạng thái đang thực hiện), thiết lập ngày dừng
  • Thiết lập dự thảo (thiết lập trạng thái dự thảo)
  • Huỷ bỏ ( thiết lập trạng thái huỷ bỏ)

Khi lệnh sản xuất ở trạng thái "sẵn sàng để sản xuất", When the manufacturing order becomes 'ready to produce', hoạt động phải trở thành đnag chờ. Kho lệnh sản xuất là đang thực hiện, tất cả hoạt động phải trở thành đang thực hiện.

Trường 'Giờ làm việc' là ngày chậm trễ (ngày dừng- ngày bắt đầu). Vì vậy, chúng ta có thể so sánh thời gian chậm trễ lý thuyết và thời gian chậm trễ thực.

ERPOnline được xây dựng & phát triển trên nền tảng phần mềm nguồn mở Odoo (tên cũ là OpenERP) cho phép các Tổ chức, Doanh nghiệp triển khai & ứng dụng phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) trực tuyến dưới hình thức SaaS (Software as a Service - Phần mềm kiểu Dịch vụ) với chi phí mà mọi tổ chức và doanh nghiệp đều chấp nhận được.

Liên hệ

Cty TNHH Tự động hóa Hàng hải T.V.T
#40, An Lạc 2, P. Sở Dầu, Q. Hồng Bàng
Hải Phòng
P: (031) 356 9178
F: (031) 356 9179
Hotline: 012 2222 1004
Kinh doanh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thanh toán This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Hỗ trợ Kỹ thuật This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Đầu trang