Mục đích là để có một module hoàn chỉnh nhằm quản lý tất cả các sản phẩm sửa chữa.

Các nội dung sau đây có trong module này:

  • Thêm / loại bỏ các sản phẩm trong danh mục sửa chữa
  • Tác động tới hàng tồn kho
  • Hoá đơn (sản phẩm và / hoặc dịch vụ)
  • Bảo hành
  • Báo cáo báo giá sửa chữa
  • Ghi chú cho các kỹ thuật viên và cho khách hàng cuối cùng
ERPOnline được xây dựng & phát triển trên nền tảng phần mềm nguồn mở Odoo (tên cũ là OpenERP) cho phép các Tổ chức, Doanh nghiệp triển khai & ứng dụng phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) trực tuyến dưới hình thức SaaS (Software as a Service - Phần mềm kiểu Dịch vụ) với chi phí mà mọi tổ chức và doanh nghiệp đều chấp nhận được.

Liên hệ

Cty TNHH Tự động hóa Hàng hải T.V.T
#40, An Lạc 2, P. Sở Dầu, Q. Hồng Bàng
Hải Phòng
P: (031) 356 9178
F: (031) 356 9179
Hotline: 012 2222 1004
Kinh doanh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thanh toán This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Hỗ trợ Kỹ thuật This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Đầu trang