Theo dõi quản lý các vấn đề/ lỗi phát trinh trong phần dự án

Ứng dụng này giúp bạn quán lý các vấn đề phát sinh mà bạn có thể phải đối mặt trong phần dự án như là lỗi hệ thống, khiếu nạu của khách hàng hay hỏng hóc máy móc, vật liệu.

Ứng dụng cho phép quản lý để nhanh chóng kiểu tra các vấn đề phát sinh, chỉ định và quyết đinhj hướng giải quyết vấn đề nhanh chóng trước khi nó phát sinh thêm.

ERPOnline được xây dựng & phát triển trên nền tảng phần mềm nguồn mở Odoo (tên cũ là OpenERP) cho phép các Tổ chức, Doanh nghiệp triển khai & ứng dụng phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) trực tuyến dưới hình thức SaaS (Software as a Service - Phần mềm kiểu Dịch vụ) với chi phí mà mọi tổ chức và doanh nghiệp đều chấp nhận được.

Liên hệ

Cty TNHH Tự động hóa Hàng hải T.V.T
#40, An Lạc 2, P. Sở Dầu, Q. Hồng Bàng
Hải Phòng
P: (031) 356 9178
F: (031) 356 9179
Hotline: 012 2222 1004
Kinh doanh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thanh toán This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Hỗ trợ Kỹ thuật This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Đầu trang