Module này cho phép tính toán của các đơn đặt hàng mua sắm theo phương pháp Just In Time (Sản xuất tức thời)

Nếu bạn cài đặt mô-đun này, bạn sẽ không phải lên lịch và mua sắm thường xuyên nữa (nhưng bạn vẫn cần phải chạy lịch trình theo quy tắc lịch đặt hàng tối thiểu, hoặc ví dụ để cho nó chạy hàng ngày). Tất cả các đơn đặt hàng mua sắm sẽ được xử lý ngay lập tức, mà trong một số trường hợp có thể kéo theo những tác động hiệu quả nhỏ.

Nó cũng có thể làm tăng kích thước kho hàng của bạn bởi vì các sản phẩm đều được lưu kho trong thời gian sớm nhất có thể và phạm vi thời gian lên lịch không đưa vào phần kế toán nữa. Trong trường hợp đó, bạn không thể sử dụng  thên ưu tiên nào khác để lựa chọn.

ERPOnline được xây dựng & phát triển trên nền tảng phần mềm nguồn mở Odoo (tên cũ là OpenERP) cho phép các Tổ chức, Doanh nghiệp triển khai & ứng dụng phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) trực tuyến dưới hình thức SaaS (Software as a Service - Phần mềm kiểu Dịch vụ) với chi phí mà mọi tổ chức và doanh nghiệp đều chấp nhận được.

Liên hệ

Cty TNHH Tự động hóa Hàng hải T.V.T
#40, An Lạc 2, P. Sở Dầu, Q. Hồng Bàng
Hải Phòng
P: (031) 356 9178
F: (031) 356 9179
Hotline: 012 2222 1004
Kinh doanh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thanh toán This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Hỗ trợ Kỹ thuật This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Đầu trang