Đây là phân hệ cơ sở cho việc quản lý các sản phẩm và bảng giá trong ERPOnline / Odoo.

Sản phẩm có hỗ trợ: các biến thể, phương pháp định giá khác nhau, thông tin các nhà cung cấp,Tạo lệnh xuất kho, đặt hàng, đơn vị đóng gói khác nhau, bao bì và tính chất.

Hỗ trợ bảng giá:

  • Nhiều cấp chiết khấu (theo sản phẩm, chủng loại, số lượng)
  • Tính giá dựa trên các tiêu chí khác nhau:
    • Bảng giá khác
    • Giá vốn
    • Danh sách bảng giá
    • giá nhà cung cấp

Tuỳ chọn bảng giá theo sản phẩm và / hoặc đối tác.

Sản phẩm có hỗ trợ mã vạch.

ERPOnline được xây dựng & phát triển trên nền tảng phần mềm nguồn mở Odoo (tên cũ là OpenERP) cho phép các Tổ chức, Doanh nghiệp triển khai & ứng dụng phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) trực tuyến dưới hình thức SaaS (Software as a Service - Phần mềm kiểu Dịch vụ) với chi phí mà mọi tổ chức và doanh nghiệp đều chấp nhận được.

Liên hệ

Cty TNHH Tự động hóa Hàng hải T.V.T
#40, An Lạc 2, P. Sở Dầu, Q. Hồng Bàng
Hải Phòng
P: (031) 356 9178
F: (031) 356 9179
Hotline: 012 2222 1004
Kinh doanh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thanh toán This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Hỗ trợ Kỹ thuật This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Đầu trang