Theo dõi ngày khác nhau của hàng hoá và lô hàng hoá.

Theo dõi các ngày sau đây:

  • Ngày kết thúc vòng đời sản phẩm
  • Ngày hạn dùng tốt nhất
  • Ngày dịch chuyển
  • Ngày cảnh báo

Thực hiện các chiến lược loại bỏ vào ngày đầu tiên hết hạn (FEFO) được sử dụng rộng rãi, ví dụ, trong ngành công nghiệp thực phẩm.

ERPOnline được xây dựng & phát triển trên nền tảng phần mềm nguồn mở Odoo (tên cũ là OpenERP) cho phép các Tổ chức, Doanh nghiệp triển khai & ứng dụng phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) trực tuyến dưới hình thức SaaS (Software as a Service - Phần mềm kiểu Dịch vụ) với chi phí mà mọi tổ chức và doanh nghiệp đều chấp nhận được.

Liên hệ

Cty TNHH Tự động hóa Hàng hải T.V.T
#40, An Lạc 2, P. Sở Dầu, Q. Hồng Bàng
Hải Phòng
P: (031) 356 9178
F: (031) 356 9179
Hotline: 012 2222 1004
Kinh doanh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thanh toán This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Hỗ trợ Kỹ thuật This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Đầu trang