Module này cho phép bạn tính toán giảm giá trên các dòng đơn hàng bán và hóa đơn trên bảng giá của đối tác.

Để thực giện, một hộp kiểm tra mới có tên 'Hiển thị giảm giá' được thêm vào các form Bảng giá.

Ví dụ:

Đối với các sản phẩm PC1 và các đối tác "Asustek": đơn giá = 450, và giá tính theo bảng giá của Asustek là 225. Nếu hộp kiểm đánh dấu, chúng ta sẽ có trong đơn hàng: Đơn giá = 450, giảm giá = 50,00, giá Net = 225. Nếu hộp kiểm không được đánh dấu, chúng ta sẽ có trên đơn hàng và dòng hóa đơn: Đơn giá = 225, GIẢM = 0,00, giá Net = 225

ERPOnline được xây dựng & phát triển trên nền tảng phần mềm nguồn mở Odoo (tên cũ là OpenERP) cho phép các Tổ chức, Doanh nghiệp triển khai & ứng dụng phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) trực tuyến dưới hình thức SaaS (Software as a Service - Phần mềm kiểu Dịch vụ) với chi phí mà mọi tổ chức và doanh nghiệp đều chấp nhận được.

Liên hệ

Cty TNHH Tự động hóa Hàng hải T.V.T
#40, An Lạc 2, P. Sở Dầu, Q. Hồng Bàng
Hải Phòng
P: (031) 356 9178
F: (031) 356 9179
Hotline: 012 2222 1004
Kinh doanh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thanh toán This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Hỗ trợ Kỹ thuật This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Đầu trang