Phân hệ Cổng Giao dịch cung cấp cho đối tác (khách hàng, nhà cung cấp, v.v.) của bạn khả năng truy xuất đến hệ thống ERP của bạn với việc phân quyền rõ ràng và chặt chẽ bằng cách cung cấp cho mỗi đối tác một cổng giao dịch để các đối tác có thể truy cập đến các thông tin liên quan đến đối tác đó (và chỉ đối tác đó mà thôi). Các thông tin mà các đối tác có thể truy cập bao gồm: báo giá, hóa đơn, hợp đồng, các tác vụ cộng tác giữa đối tác và doanh nghiệp, v.v.

Sử dụng phân hệ này khiến cho việc chia sẻ dữ liệu được tập trung tại duy nhất một nơi tạo nên khả năng nhất quán cao và dễ dàng trong việc quản lý. Việc đính kèm tài liệu (báo giá, hợp đồng, hóa đơn, v.v.) vào email để gửi cho khách hàng đương nhiên trở nên không cần thiết khi đã sử dụng phân hệ này.

ERPOnline được xây dựng & phát triển trên nền tảng phần mềm nguồn mở Odoo (tên cũ là OpenERP) cho phép các Tổ chức, Doanh nghiệp triển khai & ứng dụng phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) trực tuyến dưới hình thức SaaS (Software as a Service - Phần mềm kiểu Dịch vụ) với chi phí mà mọi tổ chức và doanh nghiệp đều chấp nhận được.

Liên hệ

Cty TNHH Tự động hóa Hàng hải T.V.T
#40, An Lạc 2, P. Sở Dầu, Q. Hồng Bàng
Hải Phòng
P: (031) 356 9178
F: (031) 356 9179
Hotline: 012 2222 1004
Kinh doanh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thanh toán This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Hỗ trợ Kỹ thuật This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Đầu trang