Phân hệ Điểm Bán lẻ cho phép quản lý và thực thi việc bán hàng tại chuỗi các cửa hàng bán lẻ, siêu thị một cách dễ dàng, nhanh chóng với giao diện màn hình cảm ứng dựa trên nền tảng web. Nó tương thích với tất cả các máy tính cá nhân có màn hình cảm ứng, máy tính bảng và iPad đồng thời hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán khác nhau

Phân hệ Theo dõi Phát sinh cung cấp khả năng quản lý và theo vết các vấn đề phát sinh, lỗi phát sinh trong suốt quá trình thực hiện dự án mà những người quản lý dự án có thể phải đối mặt, như lỗi vật liệu, phàn nàn từ khách hàng, v.v

Hệ thống xuất hóa đơn đặc thù và dễ sử dụng cho phép bạn theo dõi chính xác hệ thống kế toán, ngay cả khi bạn không phải là một nhân viên kế toán. Hệ thống này mang lại một cách thức đơn giản để quản lý các nhà cung cấp và khách hàng.

Phân hệ này cung cấp một giao diện cho phép bạn không những quản lý được sự Có/Vắng (Vào/Ra) mà còn còn quản lý cả các bảng chấm công theo kỳ

Phân hệ này quản lý toàn bộ các loại tài sản (sở hữu bởi Doanh nghiệp, Tổ chức hay một cá nhân). Phân hệ cũng cho phép trích khấu hao theo nguyên tắc đặt trước đối với các loại Tài sản Cố định (TSCĐ). Việc trích khấu hao theo quy tắc định trước có thể được thực hiện định kỳ thủ công hoặc tự động bằng hệ thống ERP, tùy theo yêu cầu của Nhà Quản trị.

Phân hệ Quản lý Nghỉ phép mở rộng tính năng cho phân hệ Quản lý Nhân lực để quản lý kế hoạch nghỉ phép của toàn Doanh nghiệp và kiểm soát việc nghỉ phép của toàn bộ cán bộ, nhân viên trong Doanh nghiệp.

Phân hệ Mạng Xã hội trong ERPOnline cung cấp một lớp tích hợp trừu tượng cho toàn bộ các ứng dụng và tài liệu trong hệ thống khả năng hiển thị toàn bộ lịch sử giao dịch, đồng thời tích hợp đầy đủ với hệ thống email và tin nhắn.

Phân hệ Phụ phí, Công tác phí cho phép bạn quản lý các chi phí hàng ngày của nhân viên (phụ phí, công tác phí, v.v. Nó cho phép bạn truy cập vào phần các ghi chú chi phí và phân quyền cho bạn hoàn thành và phê duyệt hay từ chối các ghi chú đó. Sau khi phê duyệt nó sẽ tạo hóa đơn cho nhân viên.

Thay vì việc phải dùng sổ ghi chép hay sử dụng các phần mềm ghi chú khác, hệ thống ERPOnline cung cấp chức năng tạo các ghi chú (Notes) ngay bên trong hệ thống giúp bạn có thể tổ chức và quản lý các thông tin cuộc họp, quản lý các lưu ý, tổ chức danh mục các công việc cần làm, các ý tưởng, v.v..

Phân hệ Lịch biểu là một hệ thống lịch biểu hoàn chỉnh theo chuẩn mực quốc tế, được cung cấp đến toàn bộ nhân viên giúp nhân viên có thể quản lý lịch biểu cho các tác vụ hiện tại và tương lai của mình.
ERPOnline được xây dựng & phát triển trên nền tảng phần mềm nguồn mở Odoo (tên cũ là OpenERP) cho phép các Tổ chức, Doanh nghiệp triển khai & ứng dụng phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) trực tuyến dưới hình thức SaaS (Software as a Service - Phần mềm kiểu Dịch vụ) với chi phí mà mọi tổ chức và doanh nghiệp đều chấp nhận được.
Công ty TNHH Tự động hoá Hàng hải T.V.T
 Số 40 An Lạc 2, P. So Dau, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
0906 099 810
0225 7300 088 - 0225 7300 188
Kinh doanh sales@ma.tvtmarine.com
Hoá đơn & Thanh toán billing@ma.tvtmarine.com
Hỗ trợ Kỹ thuật support@ma.tvtmarine.com
Đầu trang