Phân hệ này cho phép bạn dễ dàng theo dõi các công việc, vị trí còn trống, đơn ứng tuyển, phỏng vấn, xử lý các quy trình tuyển dụng một cách tự động (không cần can thiệp thủ công và hệ thống), v.v….

Nó được tích hợp với cổng email để tự động lấy các email gửi đến từ các ứng viên và tự động lưu trữ hồ sơ ứng viên (nộp bằng email) trong danh sách các hồ sơ ứng tuyển. Nó cũng được tích hợp với hệ thống quản lý tài liệu để lưu trữ và tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu CV và tìm ra ứng viên mà bạn đang tìm kiếm. Tương tự, phân hệ được tích hợp với Phân hệ Khảo Sát cho phép bạn xác định các cuộc phỏng vấn cho các công việc khác nhau. Bạn có thể xác định các giai đoạn khác nhau của cuộc phỏng vấn và dễ dàng đánh giá ứng viên từ giao diện kanban.

ERPOnline được xây dựng & phát triển trên nền tảng phần mềm nguồn mở Odoo (tên cũ là OpenERP) cho phép các Tổ chức, Doanh nghiệp triển khai & ứng dụng phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) trực tuyến dưới hình thức SaaS (Software as a Service - Phần mềm kiểu Dịch vụ) với chi phí mà mọi tổ chức và doanh nghiệp đều chấp nhận được.
Công ty TNHH Tự động hoá Hàng hải T.V.T
 Số 40 An Lạc 2, P. So Dau, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
0923 254 154
0225 7300 088 - 0225 7300 188
Kinh doanh sales@ma.tvtmarine.com
Hoá đơn & Thanh toán billing@ma.tvtmarine.com
Hỗ trợ Kỹ thuật support@ma.tvtmarine.com
Đầu trang