Phân hệ Tiền lương Tổng quát là một phân hệ cơ bản được thiết kế một cách tổng quát để phục vụ cho mọi quy tắc quản lý lương một cách cơ bản và tổng quát nhất, đồng thời sẵn sàng để tích hợp với các phân hệ khác để nâng cao và mở rộng chức năng cho việc quản lý lương tổng thể cho Doanh nghiệp.

Một số tính năng tiêu chuẩn của phân hệ này như sau

  • Chi tiết nhân viên
  • Hợp đồng nhân viên
  • Hợp đồng dựa trên hộ chiếu
  • Trợ cấp/Giảm trừ
  • Cho phép cấu hình lương cơ bản/tổng/thực thu
  • Phiếu lương nhân viên/li>
  • Đăng ký tiền lương hàng tháng
  • Tích hợp với phân hệ quản lý ngày nghỉ phép
ERPOnline được xây dựng & phát triển trên nền tảng phần mềm nguồn mở Odoo (tên cũ là OpenERP) cho phép các Tổ chức, Doanh nghiệp triển khai & ứng dụng phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) trực tuyến dưới hình thức SaaS (Software as a Service - Phần mềm kiểu Dịch vụ) với chi phí mà mọi tổ chức và doanh nghiệp đều chấp nhận được.
Công ty TNHH Tự động hoá Hàng hải T.V.T
 Số 40 An Lạc 2, P. So Dau, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
0923 254 154
0225 7300 088 - 0225 7300 188
Kinh doanh sales@ma.tvtmarine.com
Hoá đơn & Thanh toán billing@ma.tvtmarine.com
Hỗ trợ Kỹ thuật support@ma.tvtmarine.com
Đầu trang