Module này tự động hoá việc gửi thư cho các hoá đơn quá hạn, với các cấp độ khác nhau.

Bạn có thể xác định nhiều cấp độ nhắc nhở thông qua danh mục:

Kế toán/Cấu hình / Theo dõi / Cấp độ theo dõi

Theo doi thanh toan

Khi đã được định nghĩa, bạn có thể in các nhắc nhở hàng ngày thông qua danh mục:

Kế toán/Theo dõi thanh toán/ Gửi thư và email

Gui thu

Ứng dụng sẽ tạo một bản PDF / gửi email / thiết lập thủ công cho các hành động tiếp theo với các cấp đọ khác nhau của nhắc nhở. Bạ có thể xác định các hành động khác nhau với mỗi công ty khác nhau.

Chú ý rằng nếu bạn muốn kiểm tra các cấp độ theo gõi khác nhau đối với các đối tác/sổ nhật ký, bạn có thể làm theo danh mục sau:

Báo cáo / Kế toán / Phân tích theo dõi

ERPOnline được xây dựng & phát triển trên nền tảng phần mềm nguồn mở Odoo (tên cũ là OpenERP) cho phép các Tổ chức, Doanh nghiệp triển khai & ứng dụng phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) trực tuyến dưới hình thức SaaS (Software as a Service - Phần mềm kiểu Dịch vụ) với chi phí mà mọi tổ chức và doanh nghiệp đều chấp nhận được.
Công ty TNHH Tự động hoá Hàng hải T.V.T
 Số 40 An Lạc 2, P. So Dau, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
0923 254 154
0225 7300 088 - 0225 7300 188
Kinh doanh sales@ma.tvtmarine.com
Hoá đơn & Thanh toán billing@ma.tvtmarine.com
Hỗ trợ Kỹ thuật support@ma.tvtmarine.com
Đầu trang