Module sổ nhật ký bán hàng cho phép bạn phân loại phần bán hàng và giao nhận (danh mục hàng xuất kho) giữa các sổ nhật lý khác nhau.

Module này rất hữu ích với các công ty lớn với nhiều phòng ban, bộ phận.

Bạn có thể sử dụng sổ nhật ký cho các mục đích khác nhau, một số ví dụ:

  • Tách doanh số bán hàng của các phòng ban, bộ phận khác nhau.
  • Sổ nhật ký của các hàng hoá giao bằng xe tài hoặc bằng UPS

Sổ nhật ký được thể hiện với các trạng thái khác nhau:

  • Dự thảo, mở, xoá, hoàn thành.

Các hoạt động đồng thời có thể được xử lý trên các sổ nhật kí khác nhau để xác định tất cả doanh số bán hàng cùng lúc, xác nhận hay tạo hoá đơn bán hàng.

Nó cũng hỗ trợ các phương thức xuất hoá đơn hàng loạt có thể được cấu hình bởi các đối tác vầ các đơn bán hàng, ví dụ:

  • Hoá đơn hàng ngày.
  • Hoá đơn hàng tháng.

Cung cấp một số thống kê dựa trên sổ nhật ký.

ERPOnline được xây dựng & phát triển trên nền tảng phần mềm nguồn mở Odoo (tên cũ là OpenERP) cho phép các Tổ chức, Doanh nghiệp triển khai & ứng dụng phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) trực tuyến dưới hình thức SaaS (Software as a Service - Phần mềm kiểu Dịch vụ) với chi phí mà mọi tổ chức và doanh nghiệp đều chấp nhận được.
Công ty TNHH Tự động hoá Hàng hải T.V.T
 Số 40 An Lạc 2, P. So Dau, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
012 2222 1004
0225 7300 088 - 0225 7300 188
Kinh doanh sales@ma.tvtmarine.com
Hoá đơn & Thanh toán billing@ma.tvtmarine.com
Hỗ trợ Kỹ thuật support@ma.tvtmarine.com
Đầu trang