Thẩm định lần hai đối với đơn mua hàng vượt quá số tiền tối thiểu

Module này sửa đổi quy trình mua hàng trong đơn hàng để xác nhận đơn hàng vượt quá giá trị tối thiểu được thiết lập trong phần cấu hình wizard. (VD: Đối với quy định của Công ty, đơn hàng có giá trị hơn 500 triệu đồng cẫn phải được phê chuẩn lần 2 trước khi xác nhận hợp đồng mua hàng)

ERPOnline được xây dựng & phát triển trên nền tảng phần mềm nguồn mở Odoo (tên cũ là OpenERP) cho phép các Tổ chức, Doanh nghiệp triển khai & ứng dụng phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) trực tuyến dưới hình thức SaaS (Software as a Service - Phần mềm kiểu Dịch vụ) với chi phí mà mọi tổ chức và doanh nghiệp đều chấp nhận được.
Công ty TNHH Tự động hoá Hàng hải T.V.T
 Số 40 An Lạc 2, P. So Dau, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
012 2222 1004
0225 7300 088 - 0225 7300 188
Kinh doanh sales@ma.tvtmarine.com
Hoá đơn & Thanh toán billing@ma.tvtmarine.com
Hỗ trợ Kỹ thuật support@ma.tvtmarine.com
Đầu trang